Home > Analys: SKF B samlar kraft under den svagt fallande trenden.

Analys: SKF B samlar kraft under den svagt fallande trenden.

SKF B är nära på att utlösa en köpsignal från en längre tids kraftansamling runt botten av ett sidledes handelsintervall. En stängning ovanför 157 kr följt av en passering av 160 kr utlöser en köpsignal.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

SKF B aktien handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal sedan februari 2010. Inom denna kanal agerar kanalgolvet som stöd och kanaltaket som motstånd. Aktien respekterar dessa begränsningslinjer mycket väl. I både september och oktober visade aktien på kraftfulla motreaktioner runt detta kanalgolv.

Sedan slutet av oktober har aktien handlats i ett allt snävare handelsintervall vilket ger en indikation att aktien står inför ett utbrott. Det är sannolikt att detta utbrott sker på ovansidan då aktien redan avvisat ett test av kanalgolvet under oktober månad. Skulle aktien forcera 157 kr har den kortsiktigt fallande trenden brutits. Stiger sedan aktien ytterligare förbi 160 kr har sekvensen av fallande toppar brutits vilket tekniskt sett ger klartecken för en större återhämtning av kursfallet sedan april månad.

Vi rekommenderar ett köp vid en stängning ovanför 157 kr. Nödutgången placeras förslagsvis under 152.50 kr. Målkurs sätts konservativt till 184 kr.

Den långsiktiga trenden i form av MA 200 är svagt fallande. Den korta trenden i form av MA 40 är svagt stigande. Närmaste stöd finns vid 147 följt av 145 kr. Motstånd vid 160 följt av 166 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKF B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto