Home > Analys Sobi: Dags för vinsthemtagning

Analys Sobi: Dags för vinsthemtagning

Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, har tidigare i år fått kraftiga köpsignaler. Nu har aktien emellertid kommit upp i ett starkt motståndsområde samtidigt som den uppåtgående trenden visar tecken på att försvagas. Vi rekommenderar därför, kortsiktigt, sälj i området 38-41 kr.

Dagens Industri skriver idag om Investors medicinska guldägg Swedish Orphan Biovitrum, Sobi. Aktien har haft en stark kursuppgång i år på 142% räknat på kursen i skrivande stund 35 kr. Investor har enligt DI fått en värdeökning på sina Sobi-aktier på över 1 miljard kronor de senaste två åren.

Vi skrev i vår analys av Sobi den 2 mars att aktien hade fått en stark köpsignal med en betydande uppgångspotential. Kursen låg då vid ca 19,4 kr och vi bedömde att aktien hade potential att gå upp till motståndsområdet kring 26-28 kr. Detta motsvarade en uppgång på ca 40%.

Sobi-aktien gick sedan mycket riktigt upp till ca 26 kr och låg däromkring under juni till september.

Den 26 september kom sedan besked om att Sobi och dess partnern Biogen redovisar positiva resultat gällande en fas 3-studie om blödarsjukaprojektet faktor 9. Aktien bröt då snabbt över motståndsområdet vid 26-28 kr, fick en ny kraftig köpsignal och gick upp till hela 39,3 kr dagen efter.

Köpsignalen kom ur en stor kursformation som indikerade att uppgångspotentialen var upp till ca 41 kr. Vid ca 38,5-41 kr har dessutom Sobi ett motståndsområde som kommer från toppnivåerna år 2010. Se veckodiagrammmet nedan.

Analys Sobi
Sobi (Veckodiagram)

Om man i stället går över till dagsdiagrammet nedan så ser vi att både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medelstalskurvan, är tydligt uppåtriktade för Sobi. Fattas bara annat efter en sådan kraftig uppgång..

Stochastic- och MacD-indikatorerna har däremot givit säljindikationer. De har tidigare varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Stochastic visar dessutom på en negativ divergens relativt aktiekursen.

Med negativ divergens i detta sammanhang menas att när aktien får nya toppar på allt högre och högre nivåer så får indikatorn istället nya toppar på allt lägre och lägre nivåer.

Allt detta är dock inte några starka säljsignaler i sig självt, men de är tydliga varningssignaler. De förstärker också signalvärdet i eventuella säljsignaler man sedan kan få i själva aktiediagrammet.

I dagsdiagrammet ser vi också att de kortsiktiga beslutsnivåerna snarare ligger vid ca 33,5 kr och ca 39,3 kr.

Stänger Sobi under stödnivån vid ca 33,5 kr får aktien en säljsignal. Risken är då stor att aktien också ska ned och testa den starka stödnivån vid ca 26,5 kr.

Vid ca 39,3 kr har Sobi istället en motståndsnivå som tar emot. Etablerar sig Sobi över 39,3 kr får aktien en ny köpsignal. Men vi vet från veckodiagrmmet att det finns kraftiga motståndsnivåer redan vid ca 41 kr. Så den kortsiktiga uppgångspotentialen ser begränsad ut.

Skulle emellertid Sobi etablera sig över motståndsnivån vid ca 41 kr, gärna under stor handelsaktivitet, får aktien en stark köpsignal meden betydande kurspotential. Det ser dock för närvarande svårt ut för aktien att åstadkomma detta på kort sikt. Men möjligheten finns så klart. Särskilt på lång sikt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att använder man sig av teknisk analys som beslutsstöd i handeln med Sobi så ser det intressant ut att sälja aktien i 38-41 kr området. Särskilt om man agerar efter kortsiktiga strategier. Stop loss om Sobi stänger under stödet vid 33,5 kr.

Köp sedan tillbaka aktien om den etablerar sig över 41 kr. Eller om den istället gått ner till stödområdet vid ca 26,5 kr…

Analys Sobi
Sobi (Dagsdiagram)

Vill du lära dig mer om teknisk analys? – Gå vår kurs Bättre Affärer med Teknisk Analys med Anders Haglund. Nästa tillfälle 27 oktober.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.