Home > Analys: S&P 500 vecka 21

Analys: S&P 500 vecka 21

S&P 500 ligger i en kortsiktigt nedåtgående trend efter att det tidigare fått ett stort antal säljsignaler. Nu har emellertid S&P 500 kommit ner till vårt målområde vid 1 295 där indexet har ett viktigt stödområde som, i alla fall temporärt, skulle kunna hejda nedgången.  

Det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 gick förra veckan ned med hela 4,3% . Detta bland annat på grunda av en ökad oro för utvecklingen i Grekland och Spanien som kompletterades med sämre än väntad makrostatistik från hemmaplan.

Årets uppgång har därmed reducerats till 3,0% för S&P 500.

Förra veckan fick S&P 500 också ytterliggare en säljsignal när indexet gick under den viktiga stödnivån vid 1 340. Denna stödnivå har vi i tidigare veckanalyser särskilt betonat vikten av.

S&P 500 rusade sedan snabbt ned och testade nästa viktiga stödnivå vid 1 295. Indexet stängde till och med på exakt på detta stöd med sin veckoavslutning på 1295,22.

Den korta trenden för S&P 500 är tydligt nedåtriktad. Däremot är den långsiktiga trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande uppåtriktad.

200 dagars medeltalskurvan, som brukar vara synnerligen välbevakad av många aktörer i marknaden, kan också i sig själv ibland fungera som en stödnivå. Kurvan ligger nu vid ca 1 280 och stärker därmed stödområdet vid ca 1 295.

Stochastic-indikatorn är på mycket låga nivåer och indikerar därmed att S&P 500 är översålt. Detta är dock ingen köpsignal då indexet kan fortsätta vara översålt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Däremot kan nu S&P 500 lättare få en uppåtrekyl då indexet både står vid ett relativt starkt stödområde och är översålt.

Vi har i tidigare analyser också siktat på nedgångar till 1 340 i första hand och ca 1 300 i andra hand. Agerar man med kortsiktiga strategier kan det därför vara hög tid att säkra sina vinster på korta positioner. Om man nu inte redan gjort det vill säga, i och med att S&P 500 nått vårt målområde.

Utifall att S&P 500 gör uppåtrekyler från detta stödområde kan sedan den aktive placeraren ta nya positioner för nedgång.

Agera man med lite mer långsiktiga strategier kan man istället ligga kvar med hela eller delar av sina korta positioner. Flytta emellertid gärna ner stop lossen till om S&P 500 stänger över 1 366.

Hur långt kan en eventuell uppåtrekyl gå? S&P 500 har nu en nedåtgående trendlinje som i dagsläget ger ett visst motstånd redan vid ca 1 320. S&P 500 har emellertid ett starkare motståndsområde vid 1 340-1 357 som kan komma att hejda eventuella uppåtrekyler på ett mer beständigt sätt.

I och med att S&P 500 inte givit ifrån sig några köpsignaler, utan bara kommit ner till en viktig stödnivå och är översålt, vill vi inte rekommendera att man köper positioner för uppgång på S&P 500. Vi väntar hellre på tydliga vändnings- eller andra köpsignaler först.

Risken för nya stora nedgångar om indexet går under stödet vid 1 280-1 295 bedömer vi nämligen som för relativt hög. Ty nästa viktiga stödnivåer finns först nere vid ca 1 160 och ca 1 075…

S&P 500 (Dagsdiagram)
S&P 500 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.