Home > Analys: S&P E-mini termin I toppformation vid kanaltak

Analys: S&P E-mini termin I toppformation vid kanaltak

S&P E-mini terminen har det senaste året handlats i en stigande trendkanal där kanalgolvet agerat som stödnivå vid rekyl och kanaltaket varit begränsningslinje för vidare uppgångar. I dagsläget har kanaltaket testats tre gånger och normallt sett fås en rörelse mot motsatt sida i intervallet. I det tredje försöket blev det dock endast en mindre rekyl och terminen har lyckat forcera motståndet och visat på en rörelse upp till yttre kanaltaket. Terminen gick därmed från ett överköpt läge till ett ännu mer överköpt läge och är i stort behov av en rekyl framöver.

De senaste dagarna har varit mycket volatila och terminen har åter handlats tillbaka in i intervallet, De två senaste nedgångsdagarna har visat på en klart ökad volym vid utförsäljning jämfört med uppgångsdagar och detta är problematiskt speciellt då terminen befinner sig i ett extremt överköpt läge. Det mesta talar nu för att terminen står inför en rekylfas framöver som sannolikt tar terminen mot i första hand 1400 nivån.

Den långsiktiga trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den kortare trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Brytas stödet vid 1530 utlöses en säljsignal inom den stigande trendkanalen

Då huvudtrenden är stigande är det först om terminen etablerar sig under 1400 nivån som det kan bli tal om en större korrigering

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto