Home > Analys: S&P E-mini termin, rekyl i stigande trend.

Analys: S&P E-mini termin, rekyl i stigande trend.

Amerikanska börsen i form av S&P E-mini terminen har nyligen vänt nedåt inom en mindre stigande trendkanal i den långsiktigt stigande trenden.

Det har varit en hel del spekulation de senaste månaderna huruvida FED kommer att dra ned på omfattningen av stimulanspaketet en så kallad tapering. Förväntan var att detta skulle minska något men enligt den kända investeringsgurun Marc Faber skulle en minskning endast vara av kosmetisk karaktär.

När sedan beslutet att det nuvarande paketet förblir oförändrat steg marknaden kraftigt. Detta är inte förvånande och frågan man bör ställa sig om det i realiteten går att minska detta enorma stödpaket. Ser man på marknaden finns inga tecken på denna oro efter beslutet att stödpaketet kvarstår i nuvarande omfattning.

Obligationsräntorna sjönk kraftigt, guldet hållit sin uppgång och det ar bara aktiemarknaden som kommit tillbaka något. Det framstår snarare som om marknadens reaktion på en eventuell framtida tapering snabbt kommer leda till en un-tapering och sannolikt också till ett utökat stödpaket.

Ser man på den tekniska bilden handlas terminen i en långsiktigt stigande trend. Rekyler inom trenden har än så länge varit milda och nyligen har terminen vänt vid motståndet runt kanaltaket inom en mindre trendkanal inom den stigande trenden. Det finns goda förutsättningar för fortsatt nedgång mot stödet vid den långsiktigt stigande trenden runt 1610 alternativt kanalbotten runt 1580. Skulle terminen ta sig ned mot dessa stöd förväntas en trendvändning uppåt då det i dagsläget inte finns några tendenser till svaghet i marknaden.

Huvudscenariot vid förra analysen var starten av en rekyl då terminen noterades på överköpta nivåer i jämförelse med underliggande 200 periods medelvärde. Åtföljande rekyl bottnade betydligt högre än förväntat vilket indikerar styrka som kan sönderslå ett rekyl scenario framöver.

Då det är något mer svårprognostiserat än normallt får vi se hur marknaden reagerar på följande nivåer, motståndet vid kanaltaket runt 1725, stödet vid den långsiktigt stigande trenden vid 1610 samt kanalbotten runt 1580.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto