Home > Analys: SSAB en bra blankningskandidat!

Analys: SSAB en bra blankningskandidat!

Det ser ut som om SSAB:s långsiktiga nedtrend håller i sig, såtillvida man kan kalla det för en trend, då det mer liknar en mängd rullande kullar. I vilket fall som helst går priset ner på marginalen, och gjorde nyss sin lägsta notering på 7 år.

I en marknad med stagflation får SSAB svårt att producera sitt stål till låga priser och får ännu svårare att lasta över prishöjningar på kunder och i en marknad där det råder deflation kan de förvisso producera aningen billigare men då finns inga köpare ändå.

SSAB har på grund av detta resonemang varit en mycket bra blankningskandidat ända sedan 2007, då starten för de marknadsproblem vi har idag började och så lär det förbli om inte de fundamentala makroekonomiska problemen vi har idag blir lösta. Fundamentalt har bolaget plågats av stora förluster kvartal efter kvartal och har till och med ibland blivit tvingade till att stoppa produktionen på flera håll.

Resonemanget ovan gör också att de nya pengar som skapats genom olika centralbanksinterventioner på senare år inte har haft någon orsak att hitta till SSAB. Faktum är att alla interventioner oftast har skapat percis det som de försökt förhindra: Nya bubblor. Pengarna har inte gått till de bolag som behövt hjälp utan trissat upp kurser till bubbelnivåer i redan starka bolag. Utan alla dessa stimulanser hade börsen gått ner på marginalen och inte som nu pendla i stora intervall.

Alla dessa interventioner kan dock inte hindra marknaden från att svänga. Volatiliteten och svängningarna brukar vara likadana, men kommer från högre nivåer. Av diagrammet går också att se att SSAB har en viss korrelation med börsen men halkar efter rejält när börsen väl börjar gå ner. Nu när börsen ser svag ut lär SSAB dras ned på likadant sätt som förut, så även om aktien redan har gått ner med nästan 20% sedan maj lär det finnas lika mycket nedgång kvar på kort sikt.

Ett välkänt ordspråk från Jesse Livermore säger att ”priser aldrig är för höga för att man ska börja köpa och aldrig för låga för att börja sälja.” Faktum är att ju mer än aktie har sjunkit destå bättre blankningsläge brukar det vara och tvärtom. Om man vill tjäna pengar på marknaden på säkrast möjligaste sätt är detta vad man ska göra. Vad du vill ha är ju stabilitet och säkerhet i din trading, inte volatilitet.

SSAB
SSAB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto