Home > Analys: Stora Enso närmar sig ett köpläge!

Analys: Stora Enso närmar sig ett köpläge!

Med förnyad köpstyrka tidigare i februari uppvisar Stora Enso positiva tongångar förnärvarande, vilket indikerar att vi kan komma att få ett utbrott av MA 50 inom kort. Samtidigt inväntar en prisnivå inom kort som historiskt uppvisat hög handelsaktivitet, varpå en etablering över denna prisnivå öppnar upp för vidare uppgång till vår målkurs.

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Vår tidigare analys föll mycket väl i linje med aktiens utveckling i höstas, och en uppgång innebar även en resa vidare norrut under januari månad till svårslagna prisnivån 105 kronor.

Vid 105 kronor som historiskt är ett mycket tungt motstånd, föll aktien ned till strax ovanför 90 kronor.

Köpstyrkan klev vid detta tillfälle tydligt in i bilden igen, vilket inneburit att vi förnärvarande noteras vid 50 dagars glidande medelvärde.

En etablering över MA 50 skulle öppna upp för vidare positivitet.

Däremot vid 98 kronor inväntar vi något tyngre motstånd, även om det inte beräknas vara i närheten så starkt som vid 105 kronor, så krävs det att vi får en notering över denna prisnivå, för att vår köpsignal skall utlösas.

Därmed ser vi en ingångspunkt redan vid 98 kronor, för att därefter avnjuta en uppgång till 105 kronor.

Vid 105 kronor räknar vi med att säljare tydligt kommer att visa framfötterna, varpå vi väljer att lägga vår målkurs vid denna prisnivå.

Skulle däremot köpstyrkan avta redan vid 98 kronor och en etablering däröver utebli helt inom kort, ja då finns det en risk att vi kortsiktigt istället söker oss ned tillbaka till omkring 90 kronor, som även beräknas agera som tydlig stödnivå med tanke på att aktien historiskt uppvisat stort intresse bland köpare och säljare.

På sikt finns det utrymme vidare norrut, initialt upp till 110-115 kronor, som även här inväntar med svårslagna prisnivåer, men för att ett sådant scenario skall uppstå, behöver vi se tydlig köpstyrka vid utmanande av 105 kronor.

Den stora nedgången som uppstod i början av februari uppkom i samband med rapportbesvikelse.

Stora Enso rapporterade vid tillfället ett operativt rörelseresultat på 191 miljoner euro, klart under väntade 210 miljoner euro.

I samband med rapporten framgick det även att bolaget förväntar sig att omsättningen i det första kvartalet 2017 landar i linje med de 2.438 miljoner euro som presenterades i fjärde kvartalets delårsrapport.

Det var just denna prognos som även skapade ytterligare bränsle till nedgången i början av februari.

Med tanke på att aktien föll så kraftigt, ser vi snarare som att förväntningarna inför rapport av innevarande kvartalet kan till en relativt stor del vara inräknad i nedgången, och att vi snarare kan se en förnyad uppgång.

Vid rapporttillfället framgick det även att inkörningen av Beihai bruket i Kina hittills går snabbare än tidigare planerat.

Stora Enso
Entré köp 98.00 kr Ticker STE R
Målkurs 105.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 95.75 kr P/E 17.0
Senaste 97.25 kr Direkt avk. 3.7%

 

Ett köp rekommenderas vid 98 kronor, efter en etablering lyckats över denna prisnivå. Målkursen landar på 105 kronor som historiskt uppvisat tungt motstånd. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 95.75 kronor.

Aktien handlas ovanför både 200 och 100 dagars glidande medelvärde, och är nu på väg att återetablera sig över 50 dagars glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol STE R.

Analys: Stora Enso närmar sig ett köpläge!

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto