Home > Analys: Supersvaga Sandvik, brutet stöd lämnar vägen öppen för nästa nivå vid 72 kr…

Analys: Supersvaga Sandvik, brutet stöd lämnar vägen öppen för nästa nivå vid 72 kr…

Sandvik aktien är en av de svagaste aktierna på Stockholmsbörsen och man bör undvika långa positioner i aktien. Vi har haft en negativ inställning efter att aktien bröt upptrenden under april månad. Stödet vid 82 kr har passerats och aktien fortsätter visa svaghet, vilket öppnar upp för ett test av stödzonen runt 72 kr.

Sandvik AB är en global industrikoncern med representation i 130 länder och en världsledande position i utvalda nischer. Antalet anställda är cirka 50 000 (varav cirka 10 000 i Sverige) och omsättning omkring 94 miljarder kronor. Sandviken finns omfattande produktion och avancerad materialforskning samt koncernens huvudkontor. Från och med hösten 2012 så återfinns huvudkontoret i World Trade Center i Stockholm. Drygt 5 500 anställda arbetar vid Sandviks anläggningar i Sandviken.

Aktien handlas betydligt under det långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt fallande. Närmaste stöd finns runt 72 kr. Motstånd finns vid 90, 97 samt 108 kr.

Sandvik aktien började visa svaghet efter ett flertal misslyckade försök att forcera motståndet runt 108 kr efter årsskiftet.  Aktien bröt därefter stödet i form av den stigande trenden från september 2011 och bekräftade den underliggande svagheten.

Aktien befinner sig nu i en starkt fallande trend där ett återtest av upptrenden underifrån misslyckades under maj månad vilket gav extra förtroende för säljarna att fortsätta ösa ut aktier. Aktien är värd att blankas vid eventuella upprekyler mot den fallande trenden runt 90 kr

Stödet vid 82 kr har de senaste dagarna testats men inte lett till någon nämnvärd motreaktion vilket indikerar att säljarna fortfarande är den klart dominerande kraften och det är sannolikt att aktien är på väg mot stödzonen runt 72 kr för en avstämning.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SAND.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto