Home > Analys: Svaghetstecken i Fingerprint Cards B.

Analys: Svaghetstecken i Fingerprint Cards B.

Fingerprint Cards B har efter en marginell motreaktion vid stödet runt 93.20 kr forcerat det långsiktiga jämviktsvärdet, MA 40 veckor, ovanifrån vilket öppnar upp för vidare nedgång mot 75.10 kr.

Fingerprint Cards B är en mycket volatil aktie, vars rörelser passar bäst för kortsiktig handel mellan etablerade stöd och motståndsnivåer. Aktien har efter en toppnotering på 119 kr i slutet av maj fallit tillbaka kraftigt, ned mot det potentiella stödet vid kanalbotten runt 93.20 kr, där aktien uppvisat en modest motreaktion på 6kr.

Aktien har därefter forcerat stödet vilket lett till fortsatt nedgång genom det stigande jämviktsvärdet, MA 40 veckor vilket indikerar svaghet som ökat risken för fortsatt kursfall ned mot stödet runt 75.10 kr. Detta stöd är av avgörande betydelse då det utgör intervallbotten i det sidåtgående handelsområdet aktien handlats i sedan december 2015.

Ett idealiskt scenario vore en forcering av detta stöd för att därefter hitta köpare och bilda en vändnings candlestick liknande den vi såg den 12 februari. Detta skulle i sådana fall indikera en avvisning av kurser understigande 75.10 kr och kunna leda till en full värderotation mot 93.30 följt av 119 kr.

Så länge som aktien handlas under det stigande 40 veckors glidande medelvärde rekommenderas extra vaksamhet då aktien inte handlats därunder sedan februari 2015.

Aktien handlas under det stigande 40 veckors glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol FING B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto