Home > Analys: Swedbank i dynamitformation

Analys: Swedbank i dynamitformation

Swedbank A såg lite oroligt ut tidigare i vinter men har sedan visat på en betydande styrka. Aktien som i skrivande stund handlas i 152,3 kr har i år också gått upp med hela 20 procent.

Det var framförallt när aktien etablerade sig över den viktiga 127 kr nivån den 20 december som aktien fick kraftiga köpsignaler.

Sedan dess ligger Swedbank A en stark uppåtriktad trend där dock aktien i nuläget stannat av i en konsolidering. Aktien slår nu fram och tillbaka i ett allt snävare intervall och det ser ut som om det är en vimpelformation som är under bildande. Utbrott ur vimpelformationer, eller så kallade dynamitformationer, kan bli tämligen kraftfulla så det kan vara värt att vara extra uppmärksam på den kommande utvecklingen.

Skulle Swedbank A gå över motståndsnivåerna kring 154-155 kr, och detta gärna under en tydlig ökning i handelsvolymen, får aktien nya köpsignaler. Uppgångspotentialen på en sådan signal är upp till ca 175 kr. På vägen dit upp har i och för sig Swedbank A ett motståndsområde vid ca 164 kr, men det är framförallt vid ca 180-187 kr som aktien börjar stöta emot lite kraftigare motståndsområden.

Så vårt målområde, i fall att aktien får köpsignaler genom att etablera sig över 154-155 kr under en tydlig handelsvolymökning, blir då ca 175-187 kr.

Ser vi på trenderna så är både den korta och den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 respektive 200 dagars medeltalskurvan, tydligt uppåtriktade. Detta ökar sannolikheten för att utbrottet ur formationen ska ske uppåt.

Stochastic-indikatorn är däremot uppe på höga nivåer och indikerar därmed att aktien är överköpt. Dessutom har inte indikatorn orkat följa med själva göra aktiens utveckling och gjort nya högre toppar allteftersom aktien gjort detta. Vi har i och med detta fått en så kallad negativ divergens mellan indikatorn och aktien. Detta är en varningssignal om att trendstyrkan avtagit i aktien. Allt detta gör att signalvärdet på eventuella säljsignaler förstärks.

För att Swedbank A i detta läget skall få sådan säljsignaler måste emellertid aktien etablera sig under stödnivån vid ca 148 kr. Erhålls säljsignalen skulle aktien kunna gå ner och testa stödnivån vid ca 138 kr relativt snabbt. Särskilt om en eventuell säljsignal erhålls under en ökning av handelsvolymen. Håller inte heller 138 kr har aktien sedan även viktiga stödnivåer vid ca 130 kr och ca 127 kr.

Rekommendationen om man äger aktier i Swedbank A är emellertid att behålla aktierna men sätta en stop loss om aktien stänger under stödnivån vid ca 148 kr.

Äger man inte aktien redan och vill vara försiktig så avvaktar man att aktien bryter över motståndsnivåerna vid ca 154-155 kr innan man köper. Sikta i så fall på en uppgång till ca 175-187 kr. Vill man vara lite mer aggressiv kan man även överväga köp vid nuvarande nivåer. Stop loss om aktien stänger under 148 kr. Flytta upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

 

Analys Swedbank
Swedbank A (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto