Home > Analys: Swedish Match i konsolidering

Analys: Swedish Match i konsolidering

Swedish Match AB, Stockholm, är en industrikoncern med inriktning mot tobaksprodukter (snus, cigarrer, piptobak), tändstickor och engångständare. Företaget har sitt ursprung i Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB), grundat 1917 av Ivar Kreuger i samband med förvärvet av Jönköpings Tändsticksfabrik, och Svenska Tobaksmonopolet, grundat 1915. Företaget bytte namn till det nuvarande namnet 1980 och är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Företaget ägs främst av svenska och utländska institutioner. Den andel som ägdes av utländska investerare var 2006 cirka 70 %. Swedish Match är ett företag med ett stort utbud av varumärken inom snus, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare.

Aktien handlas över det fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns vid 230 följt av 215 kr. Motstånd finns vid 252 samt 265 kr.

Swedish Match aktien har handlats i en stigande trend under tre års tid. Denna upptrend bröts i oktober 2012 och signalerade därmed en negativ utveckling som tagit aktien från 294.50 kr till som lägst 199 kr. Ett starkt stödområde runt 202 kr har efter ett flertal test visat sig hålla och utgör en viktig referensnivå framöver.

Den senaste månaden har aktien stigit kraftigt från en lågpunkt vid 207 kr och visat ett positivt volym mönster då uppgångsdagarna har visat betydligt större omsättning än nedgångsdagarna vilket ger en positiv underton framöver.

Huvudscenariot är en fortsatt rörelse mellan stödet vid 215 till det nuvarande motståndet runt 252 kr. Då aktien kortsiktigt är överköpt skulle en rekyl/sidåtgående rörelse vara naturlig för att jobba bort det överköpta läget och ge utrymme för fortsatt uppgång.

Skulle aktien påbörja en rekyl finns ett mindre stöd vid 230 kr följt av 215 kr. En idealisk ingångsnivå för ett köp vore runt 215 kr men sannolikt stoppas en eventuell rekyl i spannet 225-230 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SWMA

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto