Home > Analys: Swedish Orphan Biovitrum närmar sig köpnivå.

Analys: Swedish Orphan Biovitrum närmar sig köpnivå.

Swedish Orphan Biovitrum navigerar efter det stigande jämviktsvärdet MA-200. Efter en kortare period under detta har aktien återigen tagit sig ovanför MA-200 vilket utgör en fördelaktig ingångsnivå vid rekyl.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Swedish Orphan Biovitrum har varit en av de starkaste aktierna på Stockholmsbörsen efter en fantastisk uppgång sedan lågpunkten vid 11.40 kr i slutet av 2011. Aktien visar på stor volatilitet inom den stigande trenden då aktien vid ett flertal tillfällen rört sig mer än 20 % över dagen.

Aktien respekterar stödet vid det stigande MA-200 väl, då aktien vid ett flertal tillfällen vänt uppåt efter ett test av detta. Under september utlöstes en säljsignal då MA-200 forcerades signifikant, säljsignalen bekräftades kort därefter när aktien misslyckades forcera MA vid ett återtest underifrån.

Aktien fortsatte kursfallet ned mot stödet runt 65 kr som visat sig hålla efter omfattande test. Bildandet av en dubbelbotten var allt som krävdes för att köparna skulle återfå förtroende att ta aktien ovanför motståndet vid det stigande MA-200.

Då aktien tagit sig ovanför det långsiktiga jämviktsvärdet, MA-200, har detta omvandlats till ett stöd vilket skapar ett köpläge då aktien börjar närma sig detta ovanifrån.

Vi rekommenderar ett köp mellan 80-81 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 77 kr, en nivå aktien inte bör nå vid ett första test av MA-200 ovanifrån. Målkurs sätts konservativt till 94 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns runt 80 kr. Närmaste motstånd vid 88 följt av 95 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SOBI.

 

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto