Home > Analys: Tekniska nivåer inför delårsrapporten i SKF.

Analys: Tekniska nivåer inför delårsrapporten i SKF.

SKF rapporterar under fredagen för tredje kvartalet vilket sannolikt bidrar till ökad kursvolatilitet. Tekniskt stöd, vid ett negativt emottagande finns runt 144 kr följt av 141. Motstånd vid 164 följt av 167 kr.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

SKF B aktien handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal sedan februari 2010. Inom denna kanal agerar kanalgolvet som stöd och kanaltaket som motstånd. Aktien respekterar dessa begränsningslinjer mycket väl,  senast i september där aktien vände uppåt, 40 öre ovanför kanalgolvet. Så länge som aktien handlas inom denna kanal är det sannolikt att motreaktionen i september månad är starten av en uppgång mot kanaltaket, runt 230 kr.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

För att detta scenario skall uppnås finns det ett flertal avstämningsnivåer i form av motstånd där varje passering flaggar för vidare uppgång mot det långsiktiga målet vid kanaltaket. Närmast har vi motståndet vid 164 följt av 167 kr där en passering av det senare är en klart positiv utveckling då detta är motstånd i form av den fallande trenden från april samtidigt som det utgör ett horisontellt motstånd. Detta skulle i sådana fall indikera vidare uppgång mot i första hand 182 kr och stärka scenariot om en långsiktig vändning.

På kort sikt handlas aktien i en fallande trendkanal där stöd finns vid 144 följt av kanalbotten runt 141 kr. Skulle rapporten under morgondagen emottas negativt finns det goda chanser att aktien testar endera av dessa nivåer vilket bör åtminstone kortsiktigt leda till en motreaktion samtidigt som en långsiktig potentiell ingångsnivå skapas.

Skulle aktien mot förmodan fortsätta nedåt och stänga under 141 kr förväntas ett test av oktober botten från 2014 runt 134.50 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKF B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto