Home > Analys: Tele2 B laddar för positivt utbrott!

Analys: Tele2 B laddar för positivt utbrott!

Tele2 B har visat positiva signaler genom att på ett kraftfullt sätt avvisat stödet vid intervallbotten runt 69 kr. Ett utbrott genom motståndet vid 77.50 kr utlöser en köpsignal.

Tele2 aktien handlas inom en långsiktigt svagt stigande trendkanal där kanalbotten utgör stöd vid vinsthemtagningar och kanaltaket agerar som begränsningslinje inför vidare uppgång.

I slutet av april 2015 startade aktien en fallande trend i samband med att kanaltaket avvisades. Det motsatta läget verkar nu vara i sitt slutskede då aktien avvisat kanalgolvet vid ett flertal tillfällen och bildat en mindre triangelformation där köpkraften den senaste tiden ökat rejält. Forceras motståndet runt 77.50 kr, signaleras starten av en uppgångsfas som på sikt kan ta aktien upp mot kanaltaket runt 117 kr.

Entré köp 78kr
Målkurs 89kr
Nödutgång 74kr

På vägen dit finns avstämningsnivåer i form av motstånd vid 88, 100 samt 104 kr. Närmaste stöd finns vid 71.50 följt av 69 kr.

Vi rekommenderar ett köp på utbrott vid kurs ovanför 78 kr. Målkurs sätts konservativt till 89 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 74 kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors dagars glidande medelvärde är fallande.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol TEL2 B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto