Home > Analys: Tele2 har stor långsiktig nedgångspotential

Analys: Tele2 har stor långsiktig nedgångspotential

Tele2 B har fått en dålig inledning på börsåret. Aktien har, räknat på kursen i skrivande stund på 102,1 kr, hittills i år gått ner 12,8 procent. Nedgången kom framförallt i samband med delårsrapporten den 5 februari som var en stor besvikelse för aktiemarknaden.

Tele2 B fick då också en kraftig säljsignal när aktien gick under stödnivåer både vid ca 113 kr och ca 108-110 kr under en mycket stor handelsvolym.

Det är inte heller de första viktiga säljsignalerna aktien har fått de senaste åren. Ser vi på månadsdiagrammet nedan ser vi aktien fick en kraftig säljsignal ur en stor huvudskuldra-formation i maj 2012.

Analys Tele2
Tele2 B (Månadsdiagram)

Potentialen på denna långsiktigt viktiga säljssignal är ned till ca 67 kr. Dessförinnan stöter emellertid aktien i en kraftig stödnivå vid ca 101 kr. Skulle aktien etablera sig under 101 kr är dock nästa riktigt starka stödnivå först vid ca 56 kr. Därför blir vårt långsiktiga målområde för Tele2 B ca 56-67 kr.

Går vi istället över till den mer kortsiktiga bilden, se dagsdiagrammet nedan, ser vi tydligt att Tele2 B även i det perspektivet fått en säljsignal ur en huvudskuldra-formation. Det är också så att det går att hitta säljsignaler från huvudskuldra-formationer inom andra huvudskuldra-formationer. Man skulle till och med kunna utlysa en tävling i om vem som kan identifiera mest huvudskuldra-formationer i aktien.

Upprätta huvudskuldraformationer är som bekant framförallt toppformationer. Nu har vi fått ett stort antal sådana formationer som alla pekar på att aktien har toppat ur. Så det ligger verkligen i farans riktning att aktien med tiden också ska fortsätta nedåt.

Denna risk åskådliggörs också av att både den långa och den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 respektive 20 dagars medeltalskurvorna, är klart nedåtriktade.

Kortsiktigt är dock aktien tydligt översåld vilket visar sig genom att Stochastics-indikatorn är nere på mycket låga nivåer. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att aktien lättare kan göra en uppåtrekyl inom den nedåtgående trenden.

En sådan uppåtrekyl möter motstånd vid ca 108-110 kr och ca 113 kr. Skulle aktien rekylera upp till dessa områdena kan det därför där bli fina blankningslägen i aktien.

För att Tele2 B i detta läget ska få någon riktigt stark långsiktig köpsignal behöver aktien dock etablera sig över motståndet vid ca 120 kr. Detta gärna också under relativt hög handelsaktivitet. Som läget ser ut just nu så ser det dock tyvärr inte ut att vara det troligaste scenariot för aktien.

Rekommendationen är därför att ha en stop loss på eventuella innehav av Tele2 B om aktien etablerar sig under stödnivån vid ca 101 kr. Skulle aktien rekylera upp till ca 108-113 kan det där skapas både bra sälj- som blankningslägen i aktien. Blankar man, kan man sedan först och främst sikta på nedgångar till ca 101-102 kr, och in andra hand till ca 56-67 kr.

Stop loss på blankningar om aktien stänger över 116 kr eller över 120 kr. Allt efter var och ens riskpreferens. Flytta sedan också ned stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Att ta position
Handla Tele2 B för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG TELE2 BP2
Handla Tele2 B för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT TELE2 BP1
Analys Tele2
Tele2 B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto