Home > Analys: Tele2 vid attraktiv ingångsnivå för långsiktiga innehav.

Analys: Tele2 vid attraktiv ingångsnivå för långsiktiga innehav.

Tele2 har efter en utlöst köpsignal i april vänt vid motståndet runt 88 kr. Aktien handlades under gårdagen exklusive utdelning, vilket har medfört ett återtest av stödet runt 81 kr som utgör en attraktiv ingångsnivå för långsiktiga innehav.

Tele2 aktien har sedan 2013 varit fastlåst i intervallet 70 till 88 kr. Det har inte funnits några goda skäl att äga aktien då pendlingarna inom detta intervall varit svårprognostiserade. Detta har på senare tid förändrats då aktien utlöst en köpsignal från en omslagsformation i form av en huvudskuldra.

I samband med köpsignalen nådde aktien som högst 87.50 kr vilket sammanföll med ett motstånd där en reversal candlestick bildades i form av en shooting star. Aktien har därefter fallit kraftigt mestadels på grund av att aktien handlas exklusive utdelning på 4.40 kr.

Frågan man kan ställa sig hur man skall tolka stöd och motstånd som påverkas av utdelning? Så vitt jag vet finns det ingen empirisk forskning kring detta vilket medfört att jag tolkar en utdelning som ett vanligt kursfall. Det vill säga, håller sig kursen ovanför ett stöd i samband med att aktien handlas exklusive utdelning tolkar jag som att stödet är intakt.

Aktien har i samband med utdelningen respekterat stödet vid 81 kr. Vi rekommenderar således att köp runt 81 kr med en målkurs på 91 kr. En stoploss kan placeras strax därunder förslagsvis vid 79 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Det kortare glidande medelvärdet i form av 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste motstånd finns runt tidigare toppar vid 88 kr. Stöd finns runt 81 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol TEL2 B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto