Home > Analys: Teleoperatören Millicom reagerar positivt på rapport

Analys: Teleoperatören Millicom reagerar positivt på rapport

Millicom aktien steg kraftigt under måndagen efter att bolaget visat en delårsrapport som var något bättre än väntat. Den tekniska bilden visar potential för fortsatt uppgång.

Millicom-aktien har ett P/E på 20.8 vilket är högre än bransch genomsnittet på 11.92 . Utdelningen är 17.20 kr per aktie vilket ger en direktavkastning på 3.1 %, betydligt lägre än bransch snittet på 10.09 %. Vinst per aktie är 26.88 kr.

Millicom rapporterade ett ebitda på 470 mln usd mot förväntat 448 mln usd enligt SME konsensus. Intäktstillväxt på jämförbar bas uppgick till 10 procent tredje kvartalet jämfört med 9,4 procent föregående kvartal.

Teleoperatören Millicom adderade närmare 1,5 miljoner nya mobiltelefoniabonnenter under det tredje kvartalet och över 1 miljoner kunder uppgraderades till mobila datatjänster. Tillväxten i Afrika accelererade och över 1 miljon nya kunder tillkom. I Sydamerika utvecklades tillväxten positivt under kvartalet, speciellt i Colombia. Centralamerika visade i stort sett oförändrade intäkter under kvartalet. Den genomsnittliga intäkten per användare, arpu, minskade med 2,7 procent under kvartalet inom mobilverksamheten. Den starka tillväxten från Afrika, där arpu ligger närmare hälften av koncernens genomsnitt, bidrog till nedgången. Inom Online-verksamheten nådde den organiska tillväxten över 25 procent under kvartalet. De första online-tjänsterna har lanserats i Tanzania och Ghana. Millicoms MFS, mobila finansiella tjänster, nådde en penetration på 11,2 procent av den totala mobilbasen, en ökning från 10 procent i slutet av juni.

Aktien handlas över det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns vid den stigande trenden runt 550 kr. Motstånd finns vid 620 följt av 670 kr.

Millicom aktien har god potential att bryta sig fri från en längre sidåtgående rörelse mellan 470 och 620 kr där aktien handlats det senaste året. Inom konsolideringen har en stigande trend etablerats och så länge som aktien håller sig ovanför 550 kr nivån finns det god potential för ett positivt genombrott. Måndagens goda mottagande av bolagets delårsrapport kan vara denna ”trigger” som ökar intresset i aktien och leder till en etablering ovanför 620 kr nivån. En forcering av 620 kr nivån lämnar vägen öppen för ett test av tidigare toppnoteringar från 2011-2012 runt 770 kr.

Relativ styrkan har varit fallande under en längre tid och har planat vilket innebär att aktien nu utvecklas i linje med omxs30 index.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol MIC SDB

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto