Home > Analys: Telia ska köpas på tydlig svaghet…

Analys: Telia ska köpas på tydlig svaghet…

Efter att fyra höga chefer fått avsked på Telia i kombination med nedgraderingar av ett par internationella banker så har Telia haft en påtagligt negativ kursutveckling. Telias aktiekurs brukar annars, med hänsyn till bolagets defensiva kvaliteter, vara en stabil och en trygg hamn när det blåser snålvind på börsen.

Om vi studerar Telia i ett strikt ekonomiskt perspektiv kan man betrakta bolaget som tråkigt, med begränsade tillväxtmöjligheter men samtidigt med en god intjäningsförmåga och en klart attraktiv direktavkastning. Denna typ av aktie brukar det löna sig att köpa när aktiekursen visar uppenbar svaghet och vi anser nu att aktien framstår som köpvärd både fundamentalt och tekniskt inte minst med tanke på att utdelningssäsongen närmar sig.

Med hänsyn till det osäkra marknadsläget vill vi dock bara köpa om kursen pressats ytterligare nedåt med en ”tight” stopp för att minimera förlustrisken.

Följande faktorer gör att vi finner Telia som en klart intressant köpkandidat:

  1. Aktiekursen ligger i en långsiktigt positivt trend och har nu fallit tillbaka till sitt 100 dagars glidande medelvärde.
  2. Kursen har endast vid ett fåtal tillfällen de sista fem åren varit så översåld som i nuläget, vilket tydligt visas av ett RSI -värde nära noll.
  3. Kursen närmar sig en mycket signifikant efterfrågenivå, dvs. taket på det kursintervall som kursen pendlade inom under mer än två års tid och om aktiekursen närmar sig 49 kronor framstår detta som ett attraktivt köpläge med låg risk.
SAMMANFATTNING
Aktie: Telia
Kurs: 50,15
Stop: 48
Lista: OMXS30
Köpzon: 49-49,50
Vinstmål: 52 -53
Telia
Telia
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto