Home > Analys: Telia Sonera bekräftar svaghetstecken.

Analys: Telia Sonera bekräftar svaghetstecken.

Telia Sonera har nyligen bekräftat den illavarslande trenden i OBV indikatorn då aktien forcerat stödet vid nacklinjen i en toppformation. En säljsignal har utlösts vilket har goda förutsättningar att nå prisobjektivet på 45.50 kr.

Telias Sonera aktiens långsiktiga underprestering i jämförelse med omxs30 index kommer sannolikt fortsätta framöver då aktien nyligen utlöst en säljsignal, när stödet vid nacklinjen runt 49.50 kr gav vika i en huvudskuldra toppformation. Ett potentiellt prisobjektiv är skillnaden mellan taket av handelsintervallet, och stödlinjen som sammanbinder bottnarna. Detta ger en målkurs på nedsidan på 45.50 kr.

OBV indikatorn som mäter de ”sofistikerade investerarnas beteende” genom en total volymsumma som adderas om stängningskursen är högre än föregående period och subtraheras när stängningskursen är lägre än föregående period, visade redan i början av september negativa signaler då denna övergick till en fallande trend. Priset har nu brutit ner och bekräftar de negativa signalerna i OBV indikatorn, vilket stödjer fortsatt nedgång till i första hand 45.50 kr. Ytterligare stöd finns vid 44 följt av 42 kr.

Kortsiktigt är aktien översåld vilket kan resultera i en mindre motreaktion uppåt för ett återtest av 49.50 kr som omvandlats till ett starkt motstånd, detta skulle i sådana fall utgöra ett ypperligt blankningsläge.

De tekniska utsikterna är tydligt negativa och huvudscenariot är fortsatt nedgång mot prisobjektivet på 45.50 kr. Skulle aktien mot förmodan visa en bestående notering ovanför 49.50 kr anses säljsignalen som falsk. Detta scenario anses i dagsläget som mindre sannolikt.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns vid 44 samt 42 kr. Närmaste motstånd vid 49.50 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TLSN

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto