Home > Analys: Telia Sonera i gränslandet…

Analys: Telia Sonera i gränslandet…

Kursutvecklingen i Telia Sonera är för närvarande oklar då marknadens aktörer misslyckats att hitta säljare under stödet eller köpare ovanför motståndet. Vi avvaktar utvecklingen till dess att aktien tagit ett rejält avstamp från 49.50 kr nivån

Telias Sonera aktien är en långsiktig underpresterare i jämförelse med omxs30 index. Det fanns goda förutsättningar att detta skulle ändras då aktien utlöste en köpsignal under oktober månad.

Ett lyckat återtest i december stärkte scenariot för en stark kursutveckling men då aktien visade en lägre topp i jämförelse med november toppen var detta en illvarslande signal. Ett sämre än förväntat delårsresultat medförde slutligen att stödet bröts och en säljsignal utlöstes.

Aktien har efter den utlösta säljsignalen inte lyckats att attrahera en bestående säljkraft då aktien återigen tagit sig ovanför motståndet runt 49.50 kr. Det kan vara fråga om en falsk säljsignal men mer information behövs i form av ett rejält avstamp på ovansidan för att sönderslå ett negativt scenario.

Då kursutveckling är oklar är rådet att hålla sig undan eventuella positioner i aktien.

Aktien handlas vid det långsiktigt stigande 40 veckors glidande medelvärde. Det kortare 8 veckors glidande medelvärde är fallande. Stöd finns runt 42,50 kr. Närmaste motstånd runt 54 kr.

 Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TLSN

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
14,3 (19,33) 2,1 (1,97) 1,9 (2,51) 6,1 (5,26) 2,85 3,46 26,08
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto