Home > Analys: Telia Sonera i rekyl mot stigande trend.

Analys: Telia Sonera i rekyl mot stigande trend.

Kursutvecklingen i Telia Sonera har varit en långsiktig investerares mardröm då aktien underpresterat rejält jämfört med omxs30 index. Kortsiktigt ser det lite bättre ut då aktien tagit sig ovanför 200 dagars glidande medelvärde som varit ett starkt motstånd.

Telias Sonera aktien är en långsiktig underpresterare i jämförelse med omxs30 index. Detta kommer sannolikt inte förändras inom den närmaste framtiden då aktien har ett flertal svårforcerade motstånd på ovansidan samtidigt som börsen som helhet är i behov av en rekyl för att rebalansera sentimentet och därmed möjliggör nya sunda uppgångsfaser.

Aktien har under året navigerat efter 200 dagars glidande medelvärde genom att medelvärdet agerat som stöd vid test ovanifrån och motstånd vid test underifrån.

Efter ett par månaders kraftansamling under medelvärdet bröts detta på ovansidan i början av juli månad. Ett lyckosamt återtest kort därefter bekräftade det positiva sentimentet och aktien befinner sig i en stigande trend .

Kortsiktigt ser det numera ljust ut och närmaste motstånd runt 55 kr har goda möjligheter att testas inom kort. Forceras detta finns nästa motståndsnivå runt 56.50 kr.

Vi har en neutral inställning till aktien och med tanke på den långsiktiga underpresteringen kan det vara en god ide att sälja av eventuella innehav i närheten av 55 kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns runt 50 kr. Närmaste motstånd runt 55 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TLSN

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto