Home > Analys: Telia Sonera vid attraktiva avyttringsnivåer.

Analys: Telia Sonera vid attraktiva avyttringsnivåer.

Kursutvecklingen i Telia Sonera har varit en långsiktig investerares mardröm då aktien fortfarande handlas betydligt under introduktionskursen. Aktien har dessutom varit fastlåst i ett större handelsintervall vilket främst skapat affärsmöjligheter för den korsiktige spekulanten. De senaste veckorna har aktien stigit kraftigt och är i närheten av motstånd vilket skapar ett fördelaktigt avyttringstillfälle för den långsiktige investeraren.

Telias Sonera aktien är en långsiktig underpresterare i jämförelse med omxs30 index. Det fanns goda förutsättningar att detta skulle ändras då aktien utlöste en köpsignal okt 2013.

Ett lyckat återtest i dec 2013 stärkte scenariot för en stark kursutveckling men då aktien visade en lägre toppnotering i jämförelse med november toppen var detta en illvarslande signal. Ett sämre än förväntat delårsresultat medförde slutligen att stödet bröts och en säljsignal utlöstes.

Aktien har därefter sjunkit kraftigt och nådde som lägst 44 kr där en motreaktion startades som tagit aktien i närheten av det tidigare stödet som omvandlats till ett motstånd.

Det finns i dagsläget ingenting som talar för att aktien inom kort kommer bryta det breda handelsintervall mellan 41 och 56 kr och därför rekommenderar vi att man gör sig av med långsiktiga innehav då aktien stigit kraftigt under kort tid samt handlas vid motstånd.

Aktien handlas vid det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde har nyligen vänt uppåt. Stöd finns runt 44 kr. Närmaste motstånd runt 50 kr.

 

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TLSN

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto