Home > Analys: Tionde gången gillt för Scania!?

Analys: Tionde gången gillt för Scania!?

Sedan början på 2012 så har aktiekursen (försiktigt räknat) vid tio tillfällen försökt bryta den synnerliga motståndskraftiga utbudsnivån strax ovanför 140 kronor.

Oron inför delårsrapporten var betydande m.h.t. bolagets europaexponering, men Scania överraskade marknaden med en påfallande bra orderingång, vilket fick aktiekursen att under tre dagar stiga brant upp till 139,90. Den påföljande rekylen (som till stor del var hänförlig till utdelningen) var mycket beskedlig och kursen vände med explosivitet (positiv dynamik) upp igen och har denna gång lyckats passera 140 kronor.

Kortsiktigt är aktiekursen överköpt och vi vill nu helst vilja se att Scania biter sig fast runt nuvarande nivåer så att efterfrågan och utbud kommer i balans, dvs. uppvisar en konsolideringsfas med låg volatilitet och bildar en balanspunkt.  Om så sker indikerar detta tydligt att aktiekursen kraftsamlar för vidare uppgång. Är man otålig kan man dock köpa redan nu, men vill man hitta ett mer optimalt köpläge så avvaktar men en konsolidering/rekyl innan man agerar.

SAMMANFATTNING
Aktie: Scania B
Kurs: 142,30
Stop: 138
Lista: OMXS30
Köpzon: 141-143
Vinstmål: 150
Scania
Scania

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto