Home > Analys: Tomten kom till OMXS30

Analys: Tomten kom till OMXS30

OMXS30 har inför julhelgen haft en traditionsenligt stark utveckling. Säsongsmönstret indikerar en fortsatt uppgång några veckor till. Men indexet närmar sig nu ett motstånd vid ca 1475 och börjar dessutom bli överköpt. Handelsvolymmönstret är dock positivt och den långsiktiga trenden är uppåtriktad. Stödnivåer finns vid ca 1447 och ca 1424.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under den av julhelgerna kraftigt förkortade handelsveckan en fortsatt stark utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick då upp med 1,2 procent och slutade på 1470,49. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 10,3 procent. Lägger man till årets utdelningar är uppgången 14,4 procent.

Börsen fortsatte upp i efterdyningarna från veckans händelser då Ryssland tack vare finansiell hjälp från Kina kunde minska oron för en fortsatt rubel-kollaps, Feds räntebesked som indirekt indikerade en sänkt räntebana för 2015, och EU-toppmötet som inte införde några nya sanktioner gentemot Ryssland.

Kortsiktigt är börsen också inne i en säsongsmässigt stark period som brukar starta strax innan julhelgen och fortsätta in i den första delen av januari. Dessutom så är det lite mer övergripande och långsiktiga säsongsmönstret för börsen just nu inne i stark period. Den brukar börja kring oktober/november och hålla i sig till ca april/maj.

Både den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktade.

OMXS30 har också den senaste tiden fått ett antal kortsiktigt viktiga köpsignaler bland annat då motstånden vid ca 1424 och ca 1447 bröts. Detta skedde också under en relativt hög handelsaktivitet vilket avsevärt stärker det långsiktiga signalvärdet från dessa köpsignaler.

Detta är särskilt intressant då OMXS30 tidigare givit ifrån sig långsiktigt köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1500-1550 på lite sikt. Utsikterna för att detta scenario ska slå in ökar alltså betydligt om handelsvolymmönstret är positivt. Det vill säga om börsomsättningen oftast är högre under uppgångsdagarna än den är under nedgångsdagarna.

Så länge som den långa trenden är uppåtriktad och handelsvolymmönstret är positivt så siktar vi därför på att OMXS30 under våren minst ska ha nått upp till ca 1500-1550.

Sedan blir resan dit inte nödvändigtvis spikrakt uppåt. OMXS30 har till exempel det senaste året hackat sig uppåt där genombrott av tidigare årshögsta nivåer ideligen följts av mer eller mindre kraftiga nedåtriktade rekyler. Dessa nedgångar har dock snart ebbat ut och följts av nya uppgångar till nya årshögsta nivåer, och så vidare.

Nu närmar sig också OMXS30 en kortsiktigt känslig nivå vid ca 1475 där indexet har ett motstånd. Samtidigt indikerar Stochastic-indikatorn att OMXS30 börjar bli överköpt. Det är dock ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 emellertid ha kraft kvar att trots detta etablerar sig över motståndet vid ca 1475 erhålls en ny köpsignal. Skulle detta ske under en relativt höghandelsvolym, gärna på klart över 15 miljarder, så blir det en väldigt intressant köpsignal på medellångsikt.

Skulle ett genombrott istället ske under en låg handelsaktivitet är det inte lika säkert att uppgången kommer att hålla i sig särskilt länge. Risken ökar då för att OMXS30 i så fall snart hamnar under 1475 igen.

På nedsidan har OMXS30 i dagsläget stödnivåer vid ca 1447, ca 1424, ca 1396. Men de långsiktigt riktigt viktiga stödnivåerna ligger först vid ca 1380-1386. Så länge dessa håller ser vi eventuella nedgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som potentiella köptillfällen.

Särskilt intressanta köptillfällen vid nedgångar blir det om Stochastic-indikatorn då hunnit bli ordentligt översålt och att någon form av köpsignal sedan erhållits. Som det blev fallet den 16-18 december då OMXS30 var ordentligt översålt, bottnade ur på 1386,6, för att sedan vända upp och få ett flertal köpsignaler.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi också att man framför allt att agera för uppgång. Risken är oftast klart mindre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Viktigt är dock att vara noggrann med sin riskhantering och stopp bevakning.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 stänger under den närmast liggande stödnivån. Och om inte förr, så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1380. Flytta sedan också upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga index- och aktieinnehav rekommenderar att man av försiktighets skäl är beredd att sälja av dessa på alla eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. I synnerhet om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna.

För långsiktigt är riskerna stora då det finns enorma finansiella obalanser världen över och börsuppgångarna dessutom är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto