Home > Analys: Toppformation i ABB ger negativa signaler

Analys: Toppformation i ABB ger negativa signaler

ABB har sedan februari månad handlats i intervallet 138 – 151.50 kr. Det förefaller allt mer troligt att denna sidåtgående rörelse är en större toppformation i form av en rounding top. Aktien balanserar nu på stödet vid den stigande trenden vilket när det bryts ger negativa signaler.

ABB Ltd (ursprungligen Asea Brown Boveri) är en verkstadskoncern inom elkraft- och automationsteknik. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. ABB:s huvudkontor ligger i Zürich medan Sverigekontoren återfinns i Västerås och Ludvika, tillsammans med huvuddelen av den svenska verksamheten. Bolaget har även stor verksamhet i till exempel tyska Mannheim och andra starkt industriellt präglade städer. ABB Sverige har omkring 9 000 anställda på 35 orter varav cirka 4 100 i Västerås och 2 600 i Ludvika.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Motstånd finns vid intervalltaket vid 151.50 kr. Stöd finns vid den stigande trenden runt 142 kr samt intervallbottnar mellan 138 -140 kr.

ABB aktien har efter en stark utveckling sedan botten vid 107 kr i juni 2012 visat en sidåtgående rörelse mellan 138 till 151.50 kr. Initialt fanns det förutsättningar att detta var en kraftansamlingsfas inför nya uppgångar men detta scenario förefaller nu allt mer osannolikt då diagram mönstret allt mer liknar en toppformation i form av rounding top. Detta ger långsiktigt negativa signaler. Bryts intervall botten vid 138 kr bekräftas toppformationen och man bör avveckla långa positioner då trenden vänt nedåt. Relativ styrka linjen som visar utvecklig i aktien i jämförelse med omxs30 index har fallit kraftigt från juli toppen vilket ger illvarslande indikationer framöver.

Den tekniska bilden har således mörknat rejält den senaste tiden och ett brott av stödet i form av den stigande trenden vid 142 kr är ett första steg på väg mot lägre kurser.  På sikt är det sannolikt att aktien sjunker till åtminstone skillnaden mellan botten och taket i toppformationen, till 125 kr nivån men sannolikt än lägre.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto