Home > Analys: Trendjustering i Husqvarna

Analys: Trendjustering i Husqvarna

Husqvarna aktien har efter en utlöst köpsignal i mitten av juli månad utvecklats betydligt svagare än förväntat och brutit den kortsiktigt stigande trenden. Vi har siktet inställt på fortsatt nedgång mot närmaste stödområde runt 50 kr.

Husqvarna aktien utlöste en långsiktig köpsignal då aktien forcerade taket vid 44.50 kr i ett bredare handelsintervall där aktien varit fastlåst sedan juli 2011. Aktien har därefter handlats i e starkt stigande trend där en ny köpsignal utlöstes i mitten av juli månad.  Denna köpsignal har inte lyckats attrahera ett bestående köpintresse varvid aktien toppade ur ett par dagar senare efter en högsta notering på 56.70 kr.

Den stigande trenden som aktien navigerat efter sedan februari månad har brutits vilket ger signaler om ett lugnare tempo, alternativt en trendvändning framöver.

I kölvattnet av den falska köpsignalen från juli månad, utgör 54 kr ett hinder på ovansidan, medans 50 kr utgör närmaste stöd på nedsidan. Skulle detta stöd brytas har vi siktet inställt på ett återtest av det starkare stödområdet runt 44.50 kr.

Då aktien nyligen visat svaghetstecken är huvudscenariot en fortsatt nedgång mot i första hand 50 kr nivån.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Närmaste stöd finns runt 50 kr. Närmaste motstånd finns vid 54 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol HUSQB

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto