Home > Analys: Tvära kast i Swedbank skapar osäkerhet.

Analys: Tvära kast i Swedbank skapar osäkerhet.

Swedbank har efter en utlöst köpsignal under oktober skapat ett nytt konsolideringsintervall mellan 187 och 196.30 kr. Aktien har testat detta intervall på båda sidor utan att få ett bestående fotfäste vilket skapar osäkerhet gällande den framtida kursutvecklingen.

Swedbank aktien forcerade i samband med ett bättre delårsresultat en längre tids kraftansamlingsfas på ovansidan under oktober vilket utlöste en köpsignal. Aktien nådde som högst 196.30 kr efter köpsignalen och bildade därefter ett nytt trading intervall mellan 187 och 196.30 som forcerades på ovansidan den 11 dec.

Tyvärr fick inte köparna fotfäste vid utbrottet vilket resulterade i negativ candlestick formation, en shooting star. Aktien har därefter fallit igenom botten av konsolideringsintervallet. Då aktien hittat säljare ovanför konsolideringsintervallet var det naturligt att se vad som fanns därunder. Vid testet av intervall botten bildades en positiv doji candlestick vilket indikerar osäkerhet gällande kursutvecklingen.

Då aktien visat på motreaktioner vid båda sidor av intervallet och handlas nu i mitten av intervallet går det inte med någon större träffsäkerhet att förutsäga den framtida kursutvecklingen. Vi får därför navigera efter stödet runt 181.60 som en avgörande nivå på nedsidan och den psykologiskt viktiga 200 kr nivån på ovansidan.

Den långa trenden i form av 200 dagars dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns vid 186.70 följt av 181.60 kr. Motstånd vid 196.30 kr samt 200 kr.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto