Home > Analys: Tveksam potential i Swedbank.

Analys: Tveksam potential i Swedbank.

Swedbank aktien har haft en fantastisk utveckling på Stockholmsbörsen då aktien tolv dubblerats sedan botten runt 15 kr från 2009. Aktien befinner sig i en stigande trend och är i närheten av nivåer som startade kursfallet 2007-2008 vilket gör den kommande utvecklingen mycket intressant.

Aktien högsta notering är 184.70 kr, vilket innebär en tolv dubbling av kursen. Detta i sig är inget skäl för rekyl då aktien visat på hälsosamma kraftansamlingsfaser inom den stigande trenden.

Man bör dock vara extra vaksam på kursutvecklingen framöver då aktien handlas runt starka motstånd 187-190 kr. Lyckas aktien inte bryta sig igenom detta motstånd riskeras en större trendvändning i aktien och det var runt dessa nivåer som det stora kursfallet 2007 startade.

Kortsiktigt har aktien vänt ned två gånger från 185 kr nivån och funnit stöd runt 170 kr nivån. Trendlinje stöd finns runt 166 kr och det är först när aktien passeras detta som negativa signaler ges, vilket troligtvis innebär en nedgång till i första hand 140 kr nivån.

I dagsläget avråder vi från nya köp och ser istället att aktien behöver bekräfta trendstyrkan genom ett signifikant brott av 190 kr nivån för att det skall vara aktuellt med nya köp positioner. Bryts stödet vid 166 kr bör man kliva av långa innehav.

Den långa trenden i form av 40 veckors dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 8 veckors glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste motstånd finns mellan 187-190 kr. Närmaste stöd finns vid 170 följt av 166 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SWED A

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
14,4 (14,01) 5,2 (4,90) 1,7 (1,70) 5,8 (4,68) 10,10 12,12 100
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto