Home > Analys: Tyska Daimler AG i triangelformation

Analys: Tyska Daimler AG i triangelformation

Tyska Daimler AG långsiktiga graf visar ett allt snävare handelsintervall och ett utbrott beräknas ske inom kort.

Daimler AG (tidigare DaimlerChrysler) är en tyskt multinationellt bil företag. Daimler AG har sitt huvudkontor i Stuttgart, Baden-Württemberg, Tyskland. Genom sålda enheter, är det den trettonde största biltillverkaren och näst största lastbilstillverkare i världen. Förutom bilar, tillverkar Daimler bussar och tillhandahåller finansiella tjänster genom sin Daimler Financial Services arm. Bolaget äger också stora andelar i flyg-och rymdteknik EADS och japanska lastbilstillverkaren Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Daimler tillverkar bilar och lastbilar under varumärkena Mercedes-Benz, Maybach, Smart.

Den långsiktiga trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är nedåt lutande. Den kortare trenden i form av 8 veckors glidande medelvärde är stigande.

Aktien har sedan dubbelbotten 2009 nästan tredubblats och ligger sedan 2011 i en fallande trend där en botten uppvisades i november 2011. Det senaste året har aktien pendlingar minskat då den fallande trenden agerat som motstånd samtidigt som en kortare stigande trenden sedan botten vid nov 2011 agerat som stöd. En triangelformation har bildats i veckodiagrammet där ett utbrott förväntas ge långsiktig färdriktning för aktien.

En kortare nedtrend bröts för ett par veckors sedan vilket gav signal om ett positivt momentum. Aktien närmar sig med rask takt ett motstånd i form av nedtrenden vilket i skrivande stund ligger runt 43 euro. Bryts denna nedtrend under ökad omsättning ges en långsiktigt positiv signal för aktien och uppgångspotentialen ligger på 25 euro från utbrottsnivån vid 43 euro.

Vi rekommenderar att man har aktien under bevakning och köper halva det tänkta innehavet vid ett brott av nedtrenden vid 43 euro. En normal dagsomsättning ligger på runt 5 miljoner aktier och man bör se en betydande ökning vid ett eventuellt utbrott framöver.  En alternativ ingångsnivå är ett köp på rekyl från ett positivt utbrott om utbrottet visar en betydande omsättningsökning.

Daimler AG (Veckodiagram)
Daimler AG (Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto