Home > Analys: Tyska Dax terminen balanserar på trendlinjen

Analys: Tyska Dax terminen balanserar på trendlinjen

Tyska Dax terminen har efter en nedgång på drygt 10 % från toppen stabiliserats den senaste veckan. Huvudtrenden är fortsatt uppåtriktad och terminen handlas för närvarande mellan stödet i form av den stigande trenden vid 7788 och en motståndszon runt 8062.

Skulle terminen forcera motståndet räknar vi med ett test av tidigare toppnotering. Bryts upptrenden behöver det inte nödvändigtvis vara negativt då en stark stödzon är etablerad strax därunder.

Börsen har efter efter några starka säljdagar i mitten av juni stabiliserats ovanför den stigande trenden. Är det lugnet före stormen inför en ny säljvåg? Nedgången från toppen på drygt 10 % har inte orsakat något större teknisk skada då terminen fortfarande handlas ovanför den stigande trenden.

Vad som är något negativt är att terminen handlas under en tidigare stödzon mellan 8062- 8110 vilket nu omvandlats till ett motstånd. Så länge som terminen handlas ovanför den stigande trenden vid 7788 ser det fortsatt positivt ut och även om denna temporärt skulle brytas finns en stark stödzon strax därunder mellan 7492-7568 som sannolikt fångar upp eventuell vidare svaghet.

Då tyska Dax terminen har hög korrelation med svenska omxs30 index är det intressant att veta vilka nivåer som är av betydelse för den fortsatta utvecklingen.

En jämförelse med terminen och dess underliggande 200 periods medelvärde visar att den överköpthet om 12 % ovanför medelvärdet är bortjobbad med den senaste sex veckornas rekyl vilket ger förutsättningar för fortsatt uppgång. Att jämföra hur en tillgång handlas i relation med dess eget medelvärde är en effektiv metod som samtidigt ger en objektiv bild av vad som är högt eller lågt.

Huvudscenariot är fortsatt uppgång efter en eventuell avstämning av den starka stödzonen mellan 7492-7565. Det är först om terminen lyckas ta sig ned mot 7400 som det kan vara fråga om en större trendförändring.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto