Home > Analys: Tyska Dax terminen i närheten av stödnivå.

Analys: Tyska Dax terminen i närheten av stödnivå.

Tyska Dax terminen har de senaste veckorna fallit tillbaka kraftigt inom den stigande trenden. Det finns stöd i närheten i form av den stigande trenden, runt 7700, samt ett horisontellt stöd mellan 7492 till 7565, endera av dessa nivåer fångar sannolikt upp rekylen och startar en återhämtningsfas. Huvudtrenden är fortsatt uppåtriktad och det är först vid noteringar under 7400 som det kan vara tal om en större trendförändring.

Börsen har de senaste veckorna upplevt en större volatilitet och dragning nedåt. Då tyska Dax terminen har hög korrelation med svenska omxs30 index är det intressant att vilka nivåer som kan starta en återhämtningsfas.

FDAX terminen handlas i en starkt stigande trend sedan juni 2012. Uppgången accelererade under april månad och terminen gick i princip uppåt under 20 åtföljande dagar vilket naturligtvis är en extraordinär bedrift men samtidigt inte hållbart. Terminen har de senaste veckorna startat en rekyl som likt tidigare rekyler har denna startat från ett läge om 12 % ovanför dess underliggande 200 periods medelvärde. Att jämföra hur en tillgång handlas i relation med dess eget medelvärde är en effektiv metod som samtidigt ger en objektiv bild av vad som är högt eller lågt.

Ett potentiellt stöd finns vid den stigande trendlinjen runt 7700 men sannolikt sjunker terminen lägre för ett rejält test av stödzonen mellan 7492 till 7565. Huvudscenariot är att detta stöd håller för ett första test och leder till en uppgång mot 8050 nivån vilket kan utgöra höger skuldra i en potentiell toppformation. Skulle terminen å andra sidan fortsätta nedåt under 7400 nivån ger det indikationer om en större trendförändring.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto