Home > Analys: Tyska Dax terminen i positiv trend

Analys: Tyska Dax terminen i positiv trend

Tyska Dax terminen har gått starkt under juli månad och forcerat motståndet runt 8110 vilket ger positiva signaler. De senaste dagarnas nedgång är sannolikt en kraftansamling inför ett test av maj toppen och så länge som stödet runt 8110 håller är detta huvudscenariot.

Börsen har återhämtat sig på ett kraftfullt sätt efter raset under juni månad och det är sannolikt endast en tidsfråga innan det blir ett test av tidigare toppnotering från maj månad. Tidigare stödnivå runt 8110 forcerades under juni månad vilket gav en negativ underton men då starka stöd fanns dels vid den stigande trenden samt en stark stödzon därunder såg det alltjämt positivt ut.

Dax terminen testade framgångsrikt den stigande trenden två gånger och efter en mindre kraftansamling lyckades även terminen forcera 8110 som nu återigen omvandlats till ett stöd. Detta är ett positivt tecken och indikerar underliggande styrka, att terminen fort och lätt återhämtade större delen av den tidigare rekylen.

Så länge som terminen håller sig ovanför 8110 finns det ingen anledning till oro och även om denna skulle forceras finns stöd i form av den stigande trenden. Det är först vid notering under 7400 som det kan bli tal om en större trendförändring vi är i dagsläget ganska långt ifrån detta scenario. Mer troligt är att terminen testar 8110 stödet ovanifrån vilket leder till en förnyad uppgång mot maj toppen.

Då tyska Dax terminen har hög korrelation med svenska omxs30 index, för närvarande 95 %, är det intressant att veta vilka nivåer som är avgörande för den närmaste tidens utveckling.

En jämförelse med terminen och dess underliggande 200 periods medelvärde visar att terminen för närvarande handlas 5 % ovanför medelvärdet vilket innebär goda förutsättningar för vidare uppgång mot 12 % nivån.  Att jämföra hur en tillgång handlas i relation med dess eget medelvärde är en effektiv metod som samtidigt ger en objektiv bild av vad som är högt eller lågt.

Huvudscenariot är fortsatt uppgång efter en eventuell avstämning av stödzonen vid 8110. Trendlinje stödet ligger för närvarande runt 7890.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto