Home > Analys: Tyska Dax terminen kraftansamlar inför positivt utbrott

Analys: Tyska Dax terminen kraftansamlar inför positivt utbrott

Tyska Dax terminen har visat styrka under augusti månad då den inte lyckats attrahera en säljkraft mer än ett par dagar för att sedan fort återgå till tidigare toppnivåer. För närvarande handlas terminen strax under motståndet vilket sannolikt bryts inom kort och bekräftar den stigande trenden i en rörelse upp mot kanaltaket runt 8800.

Tyska dax terminen har visat styrka under augusti månad då säljarna inte lyckats få ett bestående fotfäste. Nedgångar har tappat sälj momentum redan efter andra till tredje dagen för att sedan återhämta hela fallet kort därefter. Detta ger positiva tecken och tydligt visar att köpkraften fortfarande är den dominerande kraften man bör följa. I ett större perspektiv ligger tyska dax terminen fortfarande i en stabil och trygg upptrend och handlas för närvarande i övre delen av den stigande trendkanalen. Ett mindre motstånd i form av en nedtrendslinje dragen över tidigare toppar ligger runt 8449 vilket med största sannolikhet forceras redan under innevarande vecka. Detta skulle i sådana fall utlösa en mindre köpsignal vilket sannolikt leder till ett testa av tidigare toppnivå vid 8565. Passeras även denna finns det ett motstånd vid kanaltaket runt 8800 som sannolikt blir starten av en nedgångsfas.

Så länge som terminen håller sig ovanför 7975 finns det ingen anledning till oro och även om denna skulle forceras finns stöd i form av den stigande trenden kort därunder. Det är först vid notering under 7400 som det kan bli tal om en större trendförändring vilket vi i dagsläget inte räknar som ett sannolikt scenario. Mer troligt är att terminen testar motståndet runt 8449 och bryter detta med en potentiell uppgång mot 8800 nivån.

En jämförelse med terminen och dess underliggande 200 periods medelvärde visar att terminen för närvarande handlas 8 % ovanför medelvärdet vilket innebär hyfsat god förutsättning för ytterligare uppgång mot 12 % nivån, där terminen vänt vid ett flertal tillfällen.  Att jämföra hur en tillgång handlas i relation med dess eget medelvärde är en effektiv metod som samtidigt ger en objektiv bild av vad som är högt eller lågt.

Huvudscenariot är en forcering av motståndet vid 8449 test av maj toppen runt 8565 och möjligtvis även en fortsatt rörelse upp mot motståndet vid kanaltaket runt 8800.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto