Home > Analys: Tyska Dax terminen nya årshögsta men kraftigt överköpt…

Analys: Tyska Dax terminen nya årshögsta men kraftigt överköpt…

Tyska Dax terminen har gått enligt tidigare prognos då högsta noteringen passerades med rejäl marginal. Ett större motstånd finns i närheten av kanaltaket, vilket i kombination med ett kraftigt överköpt läge ökat risken för rekyl avsevärt.

I taket med att den politiska osäkerheten gällande Syrien krisen lagt sig har den Tyska dax terminen passerat motståndsområdet runt 8450 med rejäl marginal.

Återigen har den långsiktigt stigande trenden bekräftats men det betyder inte att det är läge att kasta sig på köpknappen. En granskning av vad som vanligtvis händer en kort tid efter att terminen passerat en konsolideringsfas är ytterligare ett par dagars uppgång och därefter starten av en rekyl.

Detta passar väl in med nuvarande scenario då terminen nyligen passerat en konsolideringsfas.

Efter flera dagars uppgång på börsen är det naturlig att viljan att låsa in vinster är hög, samtidigt som man är orolig att vara utan position ifall uppgången fortsätter. Man vet att börsen är åtminstone i det kortsiktiga perspektivet är överköpt.

Det finns ett flertal tekniska indikatorer som visar då börsen är överköpt. En bra indikator på huruvida tillgången är överköpt eller inte är att jämföra tillgången med dess underliggande medelvärde.

En jämförelse av tyska dax terminen med 200 periods medelvärde visar att terminen för närvarande handlas 11 % ovanför medelvärdet vilket är nära 12 % nivån där terminen vänt vid ett flertal tillfällen.

Huvudscenariot blir således en möjlig uppgång till i bästa fall motståndet vid kanaltaket runt 8950 inför starten av en rekylfas ned mot 8450.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto