Home > Analys: Tyska Infineon utlöst köpsignal

Analys: Tyska Infineon utlöst köpsignal

Infineon bröt under tisdagens handel ett motståndsområde runt 6 euro under tilltagande omsättning. Det ser positivt ut på både kort och lång sikt och stigande kurser väntas framöver.

Infineon Technologies AG är en tysk halvledartillverkare och grundades den 1 april 1999, då halvledare verksamheten i moderbolaget Siemens AG delades ut för att bilda en separat juridisk enhet. Per den 30 september 2010 har Infineon 25149 anställda över hela världen. Under räkenskapsåret 2010 hade företaget en omsättning på € 3295000000.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Tyska Infineon har det senaste halvåret handlats in en svagt fallande trendkanal med stödområde runt 5 euro och ett motståndsområde runt 6 euro. Inom detta intervall har kasten varit tvära och aktien har inte haft någon som helst tydlig riktning under mer än ett par veckors tid. Juli botten passerades marginellt under oktober månad men säljarna fick inget fotfäste vilket bidrog till en rörelse uppåt för att testa motsatt sida av handelsintervallet runt 6 euro. Efter ett flertal test av motståndet under november månad lyckades säljarna endast marginellt pressa ned kursen. Köparna kom tillbaka med kraft under tisdagen och forcerade motståndet vid 6 euro under tilltagande omsättning. En köpsignal har utlösts och vi räknar med att aktien stiger med åtminstone prisobjektivet på 1 euro (skillnaden mellan kanal botten och kanaltaket) till runt 7 euro.

Aktien befinner sig i en kortare stigande trend och chansen är god att trenden fortsätter uppåt då motståndet har passerats.

Vi är positivt inställdatill aktien och ser ett fördelaktigt ingångsläge om aktien påbörjar en mindre rekyl ned till utbrottsnivån runt 6 euro. En mer aggressiv placerare kan förslagsvis köpa halva det tänkta innehavet på dagens nivåer och köpa resterade hälften om aktien tar sig ned mot 6 euro. En stop loss läggs förslagsvis vid 5.80 euro om aktien når hit handlas aktien åter inom handelsintervallet och köpsignalen får betecknas som falsk.

Infineon (Dagsdiagram)
Infineon (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto