Home > Analys: Underliggande positivitet indikerar att det kan vara dags att lämna kraftsamlingen i Stora Enso.

Analys: Underliggande positivitet indikerar att det kan vara dags att lämna kraftsamlingen i Stora Enso.

Stora Enso indikerar efter en tids kraftsamling att det är dags för nya tag. Ett positivt underliggande momentum har börjat ta fart sedan bolagets aktie bottnade ut i september månad. Nya anläggningen i Kina gällande konsumentkartongbruket i Beihai ställs som en game changer, och sprider ytterligare bränsle till vårt tekniska perspektiv.

Stora Enso har trots en inledning i negativ tongång under september månad fortsatt att bedriva en sidledes handel efter tidigare utbrott av MA 200 i början av juli, samtidigt som man korsade 40 veckors glidande medelvärde vid detta tillfälle.

Utbrotten gav minst sagt starka köpsignaler, där en handel bedrivits under dessa tekniska nyckelnivåer i lite mer än 9 månader.

Den kraftsamling som pågått sedan början av juli börjar allt mer inbringa en underliggande positiv tonart.

I enlighet med att vi börjat notera allt fler uppgångsdagar, bekräftas det positiva momentum även utifrån orderflödet samt att volymen tilltagit.

Även fundamentalt finner vi underliggande stöd till den positivitet som råder i dagens analys.

Inte minst förväntas nya anläggningen i Kina gällande konsumentkartongbruket i Beihai bli en riktig ”game changer”, men bolaget har även som en del i ledet att förbättra lönsamheten och stärka deras konkurrenskraft valt att konsolidera sin tillverkning av wellpappförpackningar i Finland till anläggningen i Lathis enligt ett pressmeddelande den 15 september.

Samtidigt väljer bolaget att göra investeringar omkring 19 miljarder euro i nya maskiner och infrastruktur i just Lathis.

Även om vi tidigare lyft 78 kronor som en intressant ingångspunkt, räknar vi med visst motstånd redan strax under 80 kronor.

Vi noterar även signifikanta vändpunkter 2008, 2011 och 2012 kring 78 kronor, men även så långt tillbaka som 2000 – 2003 då denna intressanta prisnivå fick agera som tydligt stöd.

Därmed ser vi fortsatt bra läge att kliva in redan nu, och när väl ett utbrott sker över 80 kronor ser vi snarare detta som ytterligare en förstärkning i vår köpsignal som samtidigt inbringar goda möjligheter för en uppgång till 90 kronor.

Fortsätter vi att stiga över denna intressanta prisnivå 90 kronor, ja då räknar vi med att handelsaktiviteten avtar upp emot 95 kronor, varpå det kan vara läge att stänga positionen.

Stora Enso
Entré köp 78.00 kr Ticker STE R
Målkurs 90.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 74.00 kr P/E 8.3
Senaste 78.00 kr Direkt avk. 3.9%

 

Vi rekommenderar ett köp kring nuvarande prisnivå runt 78.00 kr. Målkursen sätts till 90.00 kr som tidigare upplevt hög handelsaktivitet, men goda möjligheter finns upp emot 95.00 kr varpå det kan vara läge att stänga positionen. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 74.00 kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktiga jämviktsvärdet i form av 200 dagars och 40 veckors glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol STE R.

Stora Enso (veckodiagram)

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto