Home > Analys uppdatering: Amerikanska KB Home vände vid stödet

Analys uppdatering: Amerikanska KB Home vände vid stödet

KB Home verkar inom homebuilding och finansiella tjänster i USA. Företaget konstruerar och säljer olika hem, bland annat fast och lösa småhus, bostadshus, Town Homes, och bostadsrätter i första hand för första gångs köpare, flytta upp, och aktiva vuxna hem köpare. Företaget ger också titel och försäkringstjänster för hus köpare. Den 30 november 2012, levererade företaget 6282 bostäder

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 8 veckors glidande medelvärde är stigande.

KB Home bottnade ur på 6.47 $ i början på juni 2012 och har sedan dess stigit kraftigt och nådde som högst 17 $ innan en rekyl fas startade. I denna rekylfas tappade aktien drygt 20 % under kort tid och har bildat en konsolidering mellan 13-17$. I januari månad forcerade aktien denna konsolidering under tilltagande omsättning och utlöste en köpsignal. Prisobjektivet i köpsignalen ligger på skillnaden mellan botten och taket i konsolideringsintervallet d.v.s. 4 $ vilket ger en målkurs på 21 $.

Vi har tidigare rekommenderat ett köp om aktien skulle rekylera ned för att återtesta köpsignalen. Under måndagens handel sjönk aktien kraftigt ned mot 17 $ nivån för att testa styrkan i den utlösta köpsignalen. Stödet höll enligt förväntan och aktien steg kraftigt, 17 $ nivån är numera en viktig referens punkt framöver. Så länge som aktien håller sig ovanför stödet vid 17 $ räknar vi med att prisobjektivet på 21 $ nås inom kort.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Stöd på nedsidan finns vid 17, 16.20 $. Motstånd mellan 20.10–20.70 $ samt 25.50 $.

Aktien handlas på New York Stock Exchange, NYSE under symbolen KBH.

I ett längre perspektiv ligger aktien i en större bottenformation mellan 5 – 20.80 $. Skulle aktien i ett senare skede passera detta intervall på ovansidan ges signaler om en långsiktig vändning i aktien.

(Månadsdiagram)
(Månadsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto