Home > Analys uppdatering: Goldman Sachs köpsignal utlöst

Analys uppdatering: Goldman Sachs köpsignal utlöst

Goldman Sachs (GS) är ett av de ledande värdepappersföretagen i världen. Företaget erbjuder olika finansiella tjänster till en diversifierad kundkrets. Den New York-baserade företaget har kontor i viktiga finansiella centra runt om i världen. Verksamheten är segmenterad i fyra huvudlinjer – investment banking, institutionella klient tjänster, investeringar och lån, och kapitalförvaltning. Per den 30 juni 2012, sysselsätter Goldman totalt 32 300 anställda.

Aktien handlas över det stigande långsiktiga 40 veckors glidande medelvärde. Det kortare 8 veckors glidande medelvärde är stigande. Motstånd finns vid 146.60 (trendlinje motstånd) samt 175 $. Stöd vid 125 och 117 $.

Vi har tidigare lyst fram ett idealiskt scenario som en fortsatt handel under ett par veckors tid i den mindre konsolidering som aktien uppvisade under november månad, för att på så sätt ha tillräckligt med energi för att man skall våga sig på ett köp vid ett utbrott. Aktien handlades i detta intervall i ytterligare tre veckor, och forcerade sedan intervallet med kraft i slutet av december och utlöste därmed en köpsignal. Utbrottet uppvisade en tydlig volymökning och har därefter stigit med kraftfullt momentum. Det ser positivt ut för aktien framöver och det är troligt att aktien söker sig upp mot 170 $ för en avstämning om den fortsatta färdriktningen.

Då aktien innan konsolideringen handlats i ett större handelsintervall med 40 $ i skillnad mellan botten och toppen i handelsintervallet är det sannolikt att man kan använda detta som ett möjligt prisobjektiv på ovansidan vilket blir 170 $.

Aktien handlas på NYSE, New York Stock Exchange, under symbol GS

Vi har en fortsatt positiv inställning till aktien då en köpsignal nu har utlösts. Köpte man på utbrottet kan man flytta upp stop loss till under 125 $. Aktien är nu i närheten av ett motstånd i forma av en fallande trendlinje vilket kan stoppa uppgången temporärt.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto