Home > Analys uppdatering: Jackpott i Hewlett Packard!

Analys uppdatering: Jackpott i Hewlett Packard!

Hewlett-Packard, eller HP, är ett amerikanskt företag som huvudsakligen tillverkar persondatorer, skrivare, servrar, digitalkameror, handdatorer, miniräknare och tjänster. I början av september 2001 meddelade företagets ledning att de genom ett aktieutbyte köpte företaget Compaq för ungefär 20 miljarder dollar. Därmed var ett av datorindustrins största uppköp ett faktum

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Hewlett Packard har efter ett exhaustion gap under november månad bekräftat en trendvändning då aktien forcerat tidigare swing high. Vi har tidigare nämnt möjligheten till en trendvändning vid ett exhaustion gap, om rätt kriterier uppfylls. I detta fall uppvisades ett större gap med en enorm volymökning som täcktes en kort tid därefter och därmed är kriteriet för exhaustion gap uppfyllt. Ett tydligt motståndsområde vid 14.85 $ forcerades i början av året och utlöste därmed en köpsignal. Motståndet testades ett par dagar senare lyckosamt vilket ledde till ökat momentum på ovansidan. Aktien bröt under fredagens handel ett mindre motståndsområde runt 17.30 $ under extrem volymökning i samband med ett positivt delårsresultat och bekräftade återigen vår positiva inställning till aktien.

Det är inte någon överraskning att aktien stiger kraftigt i samband med en delårsrapport speciellt då aktien långt innan givit ett antal ledtrådar som pekat mot en framtida kursstegring. Det är vår uppgift som placerare att vara lyhörd för dessa ledtrådar och agera utan betänkligheter när ett bra risk reward tillfälle ges.

Vi har tidigare rekommenderat köp av aktien på rekyler som betraktas som tillfälliga. Fredagens kursuppgång bekräftar återigen det positiva underliggande sentimentet. Prisobjektivet från huvudskuldra formationen är uppnått men fredagens större gap i aktien är sannolikt ett breakaway gap vilket i sådana fall ger betydligt högre kurser framöver. Motstånd finns vid 20.30 samt 30 $. Stöd finns vid 17.20 samt 16 $. Skulle aktien framöver återtesta utbrottet runt 17.50 $ är det ett bra läge att addera på sin position.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto