Home > Analys uppdatering: Kol i slutfasen på en bottenformation. Köpsignal inom kort…?

Analys uppdatering: Kol i slutfasen på en bottenformation. Köpsignal inom kort…?

KOL investeringen syftar till att replikera så nära som möjligt, före avgifter och kostnader, priset och ger prestanda Market Vectors Global Coal Index. Fonden investerar normalt minst 80 % av sina totala tillgångar i värdepapper som utgör fondens jämförelseindex. Indexet består av företag som genererar minst 50 % av sina intäkter från kol drift (produktion och utvinning), kol transport och produktion av kol gruvutrustning. Sådana företag kan vara små och medelstora företag och utländska och framväxande emittenter marknaden, inklusive kinesiska emittenter. Den är icke-diversifierad

Kol toppade ur den 20 juni 2008 på 60.30 $ och noterats som lägst 9.43 $ i november 2008 en nedgång på 84 %. Kraftiga uppgångar har varvats med lika stora fall de senaste fyra åren. Kol är nu i slutfasen på nedgången som började vid juli toppen runt 50 $ i år. En trendlinje dragen över topparna samt bottnarna har varit ett effektivt hjälpmedel för att bestämma trendens riktning. Skulle man t.ex. enbart agerat på ett trendlinjebrott för att ta position bör man ha klarat sig relativt bra de senaste fyra åren.

Nedtrenden från juli toppen bröts för tre månader sedan, vilket indikerade att nedgången sannolikt var över. Kol har därefter haft en sidåtgående rörelse mellan 21.50 – 26.33 $. En forcering av detta intervall på ovansidan utlöser en stark köpsignal och det är sannolikt att KOL är på väg mot i första hand 35 $, vilket är föregående jämviktspris. Passeras 26.40 $ nivån sönderslås även en större toppformation i form av en huvudskuldra formation vilket bör ge extra fart till uppgången då aktörer förväntas täcka sina blankade positioner.

Vi rekommenderar att man har KOL under bevakning och köper den dag 26.40 $ passeras under ökad omsättning.  En stop loss läggs förslagsvis under 24.50 $.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto