Home > Analys uppdatering: Kraftigt kurslyft för Dell

Analys uppdatering: Kraftigt kurslyft för Dell

Dell, Inc. är en amerikansk datortillverkare grundad i Austin, Texas 1984 av Michael Dell. Dell tillverkar datorprodukter, såsom skrivbordsdatorer, arbetsstationer, notebooks, handdatorer, servrar, lagringssystem, nätverksutrustning, skrivare, TV-apparater med mera. Dell har specialiserat sig på att varje dator är speciellt anpassad för kundens egna behov och önskemål. Tidigare var varje dator specialbyggd och tillverkades först vid kundens beställning via till exempel internet och telefon. På detta sätt kunde man, enligt Dell själva, hålla kostnaderna nere. Dells datorer kan dock numera även köpas i butiker.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Vi har tidigare varit positivt inställda till aktien då aktien har forcerat motstånd med god marginal och under ökad omsättning. Rekyler ned till motstånd, numera stöd, har varit kortvariga och inte lyckats tränga djupt in i stödet vilket indikerar stor underliggande styrka. Aktien har i samband med positivt nyhetsflöde stigit kraftig och forcerat ett motstånd vid 12.80 $. Aktien är nu på väg att täcka ett tidigare gap mellan 13.10 – 13.56 $ och troligtvis på väg ända upp mot nästa jämviktsvärde vid 13.70 $ innan eventuell rekyl påbörjas.

Aktien har en stigande trendlinje vid 10.40 $ i dagsläget finns inga indikationer på att aktien vid eventuell rekyl kommer att handlas ned till denna nivå. Stöd på nedsidan finns vid 12.80 , 11.35 samt 10.90 $.

Vi har tidigare rekommenderat ett köp runt 9.91 $ och  10.90 $.  Aktien betraktas som mycket starkt och rekyler är även fortsättningsvis köplägen framöver. Skulle aktien rekylera ned mot 12.80 $ är det ett bra läge att addera på tidigare köp. En stop loss läggs förslagsvis under 10.90 $.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto