Home > Analys uppdatering: Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) möjlig botten gjord

Analys uppdatering: Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) möjlig botten gjord

GDX är det mest populära sättet att få exponering mot guldbrytnings bolag. GDX erbjuder exponering mot ett index som består av både amerikanska och internationella guldbrytningsbolag. Underliggande bolag inkluderar företag som äger många av världens största guldfyndigheter och gruvverksamheter, inklusive Barrick Gold och Goldcorp. Företagen måste främst vara involverade i guldbrytning för att ingå i GDX index. Många av de företag som utgör denna ETF har även måttlig exponering mot andra ädel och industri metaller. GDX handlas som en börshandlad fond på NYSE börsen.

Den långsiktiga trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är fallande. Den kortare trenden i form av 8 veckors glidande medelvärde är starkt fallande.

GDX ligger i en starkt fallande trend och bröt för ett par veckor sedan 40 nivån vilket är golvet i en större huvudskuldra formation. En säljsignal har därmed utlösts som kan ta ned GDX till nivåer runt 2008 botten. Det ser således ganska mörkt ut för detta index men det finns fortfarande hopp kvar för ett positivt scenario. För ett par veckor sedan gjordes en spinning bottom i veckodiagrammet under hög volym vilket innebär att säljtrycket möttes av ett lika stor köptryck. Inte riktigt det man förväntar sig när GDX nyligen utlöst en större säljsignal. Ett möjligt scenario är att den utlösta säljsignalen visar sig vara falsk vilket bekräftas om GDX etablerar sig ovanför 40.50 $ framöver. Skulle GDX lyckas med detta sönderslås en större toppformation vilket bör leda till stigande kurser framöver.

Skulle GDX istället inte visa sig ha den kraft som behövs forcera 40.50 $ är det negativa scenariot intakt och man bör hålla sig bort från köp.

Vi rekommenderar att man har GDX under bevakning och börjar positionera sig för vidare uppgång om 40.50 $ forceras framöver.

GDX handlas på New York Stock Exchange, NYSE med symbol GDX

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto