Home > Analys uppdatering – Norska Pronova Biopharma brottas med motståndet

Analys uppdatering – Norska Pronova Biopharma brottas med motståndet

Norska Pronova Biopharma har efter köpsignalen inlett en sidåtgående rörelse under motståndet vid 12.40 kr. Så länge som aktien håller sig ovanför 10.50 kr är det positiva grundscenariot intakt.

Pronova Biopharma ASA OSE: Pron är ett norskt läkemedelsföretag med huvudkontor i Lysaker utanför Oslo. Pronova är världsledande inom forskning, utveckling och produktion av marina omega-3 framställda läkemedel. Företaget har ca 300 anställda.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande. Den kortare trenden i form av 8 veckors glidande medelvärde är återigen stigande.

Aktien har den senaste tiden tappat momentum och periodvis kan man lätt få intrycket av att aktien är svag då den kan ha kraftiga nedgångsdagar. Vid en närmare granskning i dagsdiagrammet är det endast fråga om endagsutförsäljningar som lika lätt återhämtas dagen därefter.

Motståndet vid 12.40 kr har visats sig vara starkare än förväntat och i dagsläget finns det inga indikationer på att den tålmodige inte sitter med en god vinst om man sitter kvar med aktien. Som alltid får man se vad det finns för andra placeringsalternativ som konkurrerar med ens kapital.

Vi rekommenderar att man sitter kvar med långa innehav och det är först om aktien skulle etablera sig under 10.50 kr längre än en dag som det finns anledning att oroa sig och trycka på säljknappen. Ett annat alternativ är att sälja på dagens kurs för att på så sätt frigöra kapital och köpa tillbaka aktien den dag 12.40 kr forceras.

Pronova Biopharma Veckodiagram)
Pronova Biopharma Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto