Home > Analys: Uppdatering – Norska Pronova Biopharma går enligt förväntan

Analys: Uppdatering – Norska Pronova Biopharma går enligt förväntan

Norska Pronova bekräftade köpsignalen förra veckan då aktien lyckades hålla kursen ovanför utbrottsnivån och stiga ytterligare.

Pronova Biopharma ASA OSE: Pron är ett norskt läkemedelsföretag med huvudkontor i Lysaker utanför Oslo. Pronova är världsledande inom forskning, utveckling och produktion av marina omega-3 framställda läkemedel. Företaget har ca 300 anställda.

Än så länge uppför sig Norska Pronova exemplariskt. Aktien lyckades förra torsdagen stiga ytterligare,

Pronova Biopharma (Veckodiagram)
Pronova Biopharma (Veckodiagram)

och bekräftade då att det inte var fråga om en endags etablering över motståndsnivån, ett så kallat falskt utbrott. Fredagen bjöd på ytterligare uppgång och aktien nådde en toppnotering på 12.20 kr innan det var dags för en motreaktion. Än så länge har motreaktionen varit ett skolboksexempel med avtagande volymer under nedgångsdagarna och ett lyckat test av utbrottsnivån runt 11.10kr.

Det ser fortsatt positivt ut och jag räknar med att aktien inom kort får förnyad styrka och fortsätter uppgången. Vid en forcering av förra veckans högsta notering, så ligger nästa motstånd vid 12.40 kr. Denna nivå har vid två tidigare tillfällen visat kraftiga motreaktioner och agerat som stöd vid en nedgång. Kanske var det därför som aktien vände vid 12.20 kr i slutet av förra veckan, nära det tidigare stödet som nu är motstånd…

Trots att allt ser positivt ut får man alltid vara beredd på att det kan vända snabbt, en dålig nyhet eller allmän börsoro kan få det mest positiva diagrammet att vända snabbt. En stop loss läggs förslagsvis en bit under 11 kr vilket aktien inte bör nå för att behålla det positiva scenariot.

Vi rekommenderar fortsatt köp runt dagens nivåer med en stop loss enligt ovanstående resonemang.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto