Home > Analys: Uppföljning: Danska Vestas Wind Systems bröt stödet och utlöste en säljsignal

Analys: Uppföljning: Danska Vestas Wind Systems bröt stödet och utlöste en säljsignal

Danska Vestas Wind Systems bröt stödet med kraft och eventuellt återtest underifrån utgör blankningsläge.

Vestas Wind Systems A/S (OMX: VWS) är en dansk tillverkare av vindkraftverk, som ger elektrisk energi. Firman anses som en av världens ledande inom sitt fält och är det största bolaget räknat i antal installerade enheter. År 2010 hade Vestas installerat fler än 41 000 vindkraftverk i 65 länder på 5 kontinenter.

En alternativ analysmetod utgör volym profil. Huvudprincipen är att aktiepriset är i acceptans (horisontell rörelse) eller i jakt på köpare eller säljare (vertikal rörelse). Om den letar efter köpare söker aktien sig nedåt för att se vilken nivå köpare kan tänkas kliva in och avbryta säljtrycket. Om den letar efter säljare trendar aktien uppåt till dess att köptrycket avbryts. De nivåer man navigerar efter är lågvolymsområden (LVN) som namnet antyder liten omsättning och resulterar ofta i en kraftig motreaktion. Högvolymsområden (HVN) är accepterade priser och en rörelse från ett accepterat pris rör sig mot föregående accepterat pris eller så uppstår ett nytt jämviktspris och därmed nytt HVN.

I Vestas fall kan man tydligt se att 34.60 var ett HVN, en rörelse nedåt bör på sikt röra sig mot nästa HVN vid 29.30, 28.15 samt 25.30, dessa nivåer är så kallade stöd inom den traditionella analysen. Emellan dessa HVN finns LVN och accepteras LVN rör sig priset nedåt mot nästa HVN och så vidare… förkastas LVN så rör sig priset uppåt för att se vilket jämviktsvärde som på nytt är accepterat.

I bästa fall bör man använda sig av tick data eller minut data för att få en korrekt volym på pris. I detta fall är det dags data och volymerna är jämt fördelade vilket inte återspeglar verkligheten fullt ut.

Vi rekommenderar:  Vestas Wind System är numera en svag aktie och rekyler bör säljas framöver men då aktien är mycket volatil vill vi endast blanka i närheten av 33.90 vilket bör stoppa en upprekyl. En stop loss läggs ovanför denna nivå förslagsvis vid 34.90.

Vestas wind systems (Dagsdiagram)
Vestas wind systems (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto