Home > Analys uppföljning: Guld fortsätter upp i linje med Volume Profile-analys

Analys uppföljning: Guld fortsätter upp i linje med Volume Profile-analys

Efter att ha konsoliderat inom en tight intervall under knappt två veckor har nu Guldpriset fått förnyad kraft och fortsätter att handlas upp i linje med förväntningarna på volymstrukturen och värdeområdet. Om ni studerar grafen nedan finner ni ett värdeområde som börjar ta form och få lite mer symmetrisk ”karaktär”. Inte nog med att priset fann starka köpare och avvisade tidigare lågvolymsområden så har dessutom ”choppandet” och den höga volymomsättningen akumulerats där jag förväntade mig att det skulle ske, med stöd från Auktionsmarknadteorin. Områden av låg volym tenderar att fortsätta avvisa pris även i framtiden medan områden av hög volym tenderar att fungera som en magnet, dit pris söker sig och vanligtvis accepterar/omsätter mer volym (leder ofta till ”choppande” rörelser sidledes).

Studera grafen nedan och se hur pass väl analysen;

  1. Identifierade starka köpzoner (stöd) och avvisande i form av att priset snabbt tog sig därifrån
  2. Fann sin VPOC (mest omsatt prisnivå) över ett tidigare områden av hög volym (mellan 1375-1415) och ”choppade” (accepterade) kring det området
  3. Fortsätter upp i linje med förväntningar på värdeområdet där sannolikheten är god för rörelse upp mot VAH 1340 och högre upp mot de starkare motstånden ovanför

De aktörer som fortfarande känner en viss tveksamhet kring konceptets relevans, oavsett marknad och tidperspektiv, eller har några ytterligare frågor, får mer än gärna kommentera så kan jag berätta mer om hur man kan skapa en ytterligare dimension i sin analys och handel med hjälp av Volume Profile och volymanalys.

guld tp
Daglig graf Guld – Förväntningarna på förhållandet mellan hög och låg volym är av extrem vikt

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto