Home > Analys uppföljning: Guld säljer av i linje med presenterad analys

Analys uppföljning: Guld säljer av i linje med presenterad analys

För de som missade den tidigare analysen så börja med att läsa: Analys: Färsk Volume Profile-analys av Guld

Om ni studerar grafen nedan ser ni tydligt att priset avvisade motståndszonerna kring 1480-1500, bestående av lågvolymsområden, för att sälja av ner mot mer accepterade områden i form av (tidigare) hög volymomsättning. I skrivande stund ser vi en nedgång på drygt 5 % från toppar kring 1488 men sannolikheten är god för ytterligare nedgång mot 1300-1350-området (där vi åter finner områden av låg volym och tidigare avvisade priser). Jag skulle dock rekommendera de läsare som har tagit en kort position och agerat på analysen att åtminstone ta hem en del av vinsten kring ”högvolymbulan” där vi ofta ser acceptans, ”choppande” och sidledes rörelser.

guld ny
Veckograf Guld – Priset finner säljare kring motståndszoner i form av lågvolymsområden

Hur lyckas jag då komma fram till detta träffsäkra estimat utan att ta någon hänsyn till fundamentala faktorer och makro? Jo, genom kunskapen om auktionsmarknadsteorin och logiken bakom en marknads grundläggande syfte och funktion kan man bygga upp en bättre förståelse för deltagarnas beteende. Mer omsatt volym indikerar acceptans och en uppfattning om rådande prisintervall som ”rättvist”. Mindre omsatt volym indikerar det motsatta, dvs avvisande av rådande priser och en uppfattning om dessa som ”orättvisa”.

Genom att visuellt fånga auktionsprocessen med hjälp av Volume Profile, kan man enkelt skaffa sig en uppfattning om vart det är troligt att säljare/köpare kommer vara mer intresserade. Om priset befinner sig ovanför ”rättvisa” priser (generellt sett områden av hög volym) så är sannolikheten hög för ett ökat intresse från säljarna och det motsatta om priset befinner sig under ”rättvisa” priser. Stöd- och motståndszoner finner man effektivt genom att studera tidigare volymomsättning, vilket indikerar vilken bild aktörerna har haft vid respektive pris, historiskt sett. Ett beteende som oftast upprepar sig.

Sen behöver man självfallet inte enbart basera sin analys på marknadsgenererad information (tid, pris och volym) utan kan effektivt kombinera den med övergripande fundamental data och makrostatistik, i den mån man känner sig bekväm med. Det viktiga i sammanhanget är att man känner en logik och förståelse för VARFÖR man förväntar sig visst beteende. Analysverktyget Volume Profile ger dock ett överordnat ramverk, i form av karta och kompass, även i de tider då priset kraftigt avviker från fundamenta och är starkt drivet av mänsklig  psykologi och starka känslor. Av den anledningen väger jag alltid marknadsgenererad info tyngst, eftersom den är baserad på vad marknadens aktörer faktiskt gör och har gjort, och inte vad man anser ska eller borde ske (estimat baserat på fundamentala faktorer).

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.