Home > Analys uppföljning: Kursutvecklingen i Volvo gör aktien ännu mer köpvärd!

Analys uppföljning: Kursutvecklingen i Volvo gör aktien ännu mer köpvärd!

Sedan vi rekommenderade Volvo föregående vecka har kursen fortsatt att konsolidera och detta innebär att balanspunkten (se nedan) blivit ännu mer signifikant och att en uppgångsfas har blivit ännu mer sannolik och vi upprepar därför vår rekommendation i Volvo.

Aktiekursen har bitit sig fast runt 98 kronor i toppen av ett långvarigt kursintervall och Volvo har färdigbildat vad vi kallar för en balanspunkt.

Detta innebär en tät konsolidering med låg volatilitet i toppen (eller botten) av ett intervall och brukar i en positiv börs indikera en kraftsamlingsfas för vidare uppgång.

När aktiekursen dessutom har stöd av en stigande grundtrend samtidigt som kursen bryter upp över den negativa trend som inleddes under 2011 är förutsättningarna ovanligt goda för ett positivt utfall.

Vi anser sålunda att Volvo framstår som en av börsens mest intressanta aktier då aktiekursen:’

  • har pendlat i ett intervall under 18 månaders tid
  • har bitit sig fast i toppen av intervallet och har bildat en balanspunkt
  • har stöd av en tydligt positiv grundtrend
  • har brutit sin negativa trend
  • saknar latent utbud på ovansidan
  • har en attraktiv fundamental värdering
SAMMANFATTNING
Aktie: Volvo
Kurs: 98,45
Stop: 95
Lista: OMXS30
Köpzon: 98-100
Vinstmål: 106-108
Volvo
Volvo

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto