Home > Analys uppföljning: Norska BW Offshore utlöste säljsignal

Analys uppföljning: Norska BW Offshore utlöste säljsignal

Norska BW Offshore har brottats med stödet från botten vid 2009, stödet gav vika för ett par dagar sedan och har utlöst en ny säljsignal.

BW Offshore (OSE: BWO), tidigare känd som Bergesen Worldwide Offshore är en norsk operatör av Floating Production lagring och lossning (FPSO). Det är för närvarande en av de ledande Floating Production Storage och lossning (FPSO) entreprenörer i världen med sin flotta av fartyg över hela världen. Bolaget är noterat på Oslo Börs. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo, Norge men fungerar internationellt. Den största ägaren är Bergesen Worldwide Group i Hong Kong med en 2/3 delar.
Bolaget har verksamhet i Malaysia, Mauretanien, Mexiko, Nigeria och Ryssland med sammanlagt 12 FPSO-fartyg

Den långsiktiga trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är starkt fallande och det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt fallande. Aktien är extremt översåld och inga ljuspunkter kan urskiljas för närvarande.

Vi har tidigare lyft fram aktien som en möjlig långsiktig vändningskandidat då det initiala testet vid stödet,  botten från 2009,  upplevde en positiv volymökning en och avtagande volym i rekylen på denna uppgång. Vi såg en möjlighet till ett bekräftat trendbrott om aktien överskred 4.05 kr. Aktien var aldrig nära denna nivå då den endast lyckades ta sig upp till 3.65kr.

Det har nu i efterhand visat sig att det var fråga om ett så kallat ”dead cat bounce” en intensiv och procentuellt sett stor mot rekyl i en starkt fallande trend.  Möjligheten till en dubbelbotten är nu helt bortblåst då aktien forcerat den tidigare botten med god marginal och hoppet om ett stöd i form av 2009 botten är bortblåst.

Aktien är extremt svag aktie och skulle lämpa sig för en blankning istället om aktien de närmaste veckorna tar sig upp till utbrottsnivån vid 3.30 kr. En aktie som denna är ett typ exempel på hur viktigt det är att gardera sin portfölj med en stop loss när det inte går som förväntat.

Vi rekommenderar att man vänder på steken och försöker sälja aktien så nära 3.30 underifrån som möjligt en stop loss läggs förslagsvis vid 3.60 kr.

BW Offshore (Dagsdiagram)
BW Offshore (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto