Home > Analys uppföljning: Norska Petroleum Geo Services uppgången tappar fart

Analys uppföljning: Norska Petroleum Geo Services uppgången tappar fart

Petroleum Geo Services har tappat momentum i uppgången och håller på att bilda en möjlig toppformation.

Petroleum Geo Services verkar inom olje och gas sektorn och hjälper olje företag att finna olja och gas fyndigheter till havs och globalt. PGS rankas bland världens tre största marina seismiska företag. PGS är organiserad i fyra affärsområden: marin kontrakt, multiclient, operations och data processing & technology.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den kortare trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande

Vi har tidigare varit positivt inställda till aktien då aktien forcerade en motståndslinje dragen från topparna sedan fem år tillbaka tiden. Under september månad utlöstes ytterligare en köpsignal då aktien passerade augusti toppen under tilltagande omsättning. Septembers köpsignal testades två gånger de följande månaderna och det såg ut som om aktien var redo för nya uppgångar. Under november steg aktien kraftigt under ett par dagars tid men i motsats till tidigare hade aktien svårt att behålla uppgången. Det tidigare motståndet vid 100 NOK förväntades vara stöd vid en rekyl men aktien sjönk snabbt igenom detta. Detta är en första varnings signal att allt inte står rätt till.

Då aktien haft svårigheter att behålla uppgången samtidigt som att diagrammet har varit sidledes får man vara öppen för att en möjlig toppformation är under bildande vilket i sådana fall slår sönder de positiva utsikterna. Skulle aktien etableras under 90 NOK utlöses en mindre säljsignal vilket bör ta ner aktien till åtminstone 80 NOK.

Vi rekommenderar att man ser över eventuella långa innehav och säljer om stödet strax ovanför 90 NOK bryts. På ovansidan finns motstånd vid 100 NOK samt 104 NOK och skulle aktien ta sig upp över dessa nivåer ser det betydligt mer positivt ut då en toppformation i viss mån slås sönder.

PGS- Petroleum Services (Dagsdiagram)
PGS- Petroleum Services (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto